Diakonia - Människor som förändrar världen

Tidningen Dela Med

Fram till våren 2017 producerade Diakonia tidningen Dela Med om vårt och våra samarbetsorganisationers arbete runt om i världen. Läs gärna våra gamla nummer här.

Ladda hem och läs Dela Med

NamnStorlekFiltypLadda ner
Dela med 1 2017 om effekten av Diakonias långsiktiga biståndsarbete i Peru (sista numret) 1268 KB PDF
Dela med nr 4 2016 om mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma 3680 KB PDF
Dela med nr 3 2016 om gängvåld i Nicaragua 1291 KB PDF
Dela med nr 2 2016 om flyktingläger i Libanon 1115 KB PDF
Dela med nr 1 2016 om konfliktmineraler 1361 KB PDF
Dela med nr 4 2015 om klimaträttvisa och Bangladesh 1192 KB PDF
Dela med nr 3 2015 om arbetet för barns läsupplevelser i Palestina 3982 KB PDF
Dela med nr 2 2015 om religionen som fredsbyggare i Sri Lanka 1288 KB PDF
Dela Med nr 1 2015 om klimatförändringar och anpassning i Bolivia 1354 KB PDF
Dela Med nr 4 2014 om människor drabbade av kriget i Gaza 931 KB PDF
Dela Med nr 3 2014 om gräsrotsarbete mot korruption i Kenya 661 KB PDF
Dela Med nr 2 2014 om rättighetsarbete för kvinnor i libanesiska fängelser 1127 KB PDF
Dela Med nr 1 2014 om kvinnors rättigheter i Peru 1311 KB PDF
Dela Med nr 4 2013 om kvinnor i Guatemala 1174 KB PDF
Dela Med nr 3 2013 om barn i Mellanöstern 1181 KB PDF
Dela Med nr 2 2013, om ett kvinnokollektiv i Mali 1288 KB PDF
Dela Med nr 1 2013 om markrättigheter i Kambodja 1357 KB PDF
Dela Med nr 4 2012 om kvinnors kamp för fred i Colombia 1381 KB PDF
Dela Med nr 3 2012 om Marlingruvan i Guatemala 1181 KB PDF
Dela Med nr 2 2012 om demokratiarbete i Myanmar/Burma 1450 KB PDF
Dela med nr 1 2012 om Somalia och det humanitära arbetet efter svältkatastrofen 1358 KB PDF
Dela Med nr 4 2011 om arbetet för mänskliga rättigheter i Palestina 1411 KB PDF
Dela Med nr 3 2011 om internflyktingar i Sri Lanka 1182 KB PDF
Dela Med nr 2 2011 om markrättigheter i Colombia 2005 KB PDF
Dela Med nr 1 2011 om arbetet för kvinnors rättigheter i Kongo-Kinshasa 1180 KB PDF
Dela Med nr 4 2010 om fattigdomsbekämpning i Sydafrika och arbetet i Kongo-Kinshasa 1823 KB PDF
Dela Med nr 3 2010 om arbetet mot kvinnlig könsstympning i Egypten 1299 KB PDF
Dela Med nr 2 2010 om jämställdhet i Kambodja 1511 KB PDF
Dela Med nr 1 2010 om klimatförändringar i Indien och det humanitära arbetet efter orkanen Ida i El Salvador 2531 KB PDF
Dela Med nr 4 2009 om bl a Egypten, Nicaragua och Honduras 1947 KB PDF
Dela Med nr 3 2009 med tema fred och försoning 2140 KB PDF
Dela Med nr 2 2009 om människors drivkrafter och klimatkamp i Bolivia 2355 KB PDF
Dela Med nr 1 2009 om den globala klimatutmaningen 2889 KB PDF
Dela Med nr 4 2008 om etniska minoriteter 2052 KB PDF
Dela Med nr 3 2008 om unga med kraft att förändra 2208 KB PDF
Dela Med nr 2 2008 om bistånd och effektivitet 1966 KB PDF
Dela Med nr 1 2008 om den globala hiv- och aidsepidemin 2626 KB PDF
Dela Med nr 4 2007 2007 KB PDF
Dela Med nr 3 2007 1197 KB PDF
Dela Med nr 2 2007 1812 KB PDF
Dela Med nr 1 2007 4004 KB PDF
Dela Med nr 4 2006 1355 KB PDF
Dela Med nr 3 2006 3514 KB PDF
Dela Med nr 1 2006 1108 KB PDF
Dela Med nr 4 2005 5137 KB PDF
Dela Med nr 3 2005 4393 KB PDF
Dela Med nr 2 2005 3929 KB PDF
Dela Med nr 1 2005 5548 KB PDF
Dela med nr 4 2004 3870 KB PDF
Dela Med nr 3 2004 5501 KB PDF
Dela Med nr 2 2004 2326 KB PDF
Dela Med nr 1 2004 1833 KB PDF