Diakonia - Människor som förändrar världen

Politiskt stöd för ökad öppenhet i skattefrågor

Large thumbnail
2018-05-29

Fem av åtta tillfrågade riksdagspartier kommer att arbeta för gemensamma EU-regler för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Det visar Diakonias partiledarenkät. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna tillhör de partier som svarat ja på frågan, vilket är positivt då de inte tidigare uttalat sitt stöd för detta. Offentlig land-för-land-rapportering syftar till att motverka skatteflykt och öka medborgarnas insyn. Frågan diskuteras i EU, men saknar brett politiskt stöd bland EU:s medlemsländer.

Inför valet har biståndsorganisationen Diakonia ställt 14 frågor till partiledarna för Sveriges samtliga riksdagspartier. Syftet är att belysa riksdagspartiernas ställningstagande i en rad frågor kopplade till fattigdomsbekämpning, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Svaren redovisas i en kommande rapport.

Två av frågorna handlar om arbetet för att bekämpa global skatteflykt. Företags och individers skatteflykt dränerar fattiga länder på pengar som behövs till satsningar på utbildning och hälsa. Bristen på öppenhet är ett nyckelproblem.

Fem av åtta partiledare stödjer offentlig land-för-land-rapportering
Fem av åtta tillfrågade partier svarar ja på frågan om de kommer att arbeta för gemensamma regler inom EU för så kallad offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag. Sedan tidigare har Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarat ja på frågan, men i Diakonias partiledarenkät 2018 uttalar även Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna sitt stöd för detta. Offentlig land-för-land-rapportering motverkar de multinationella företagens skatteflykt och ökar medborgarnas insyn. Frågan diskuteras i EU, men saknar brett politiskt stöd bland EU:s medlemsländer.
– Vi välkomnar det politiska stödet för ökad öppenhet bland riksdagens partier. Att ge medborgare insyn i företagens vinster och om de betalar en rimlig skatt i de länder de är verksamma är ett viktigt verktyg i kampen mot den globala skatteflykten säger Penny Davies, Diakonias expert i frågor kring global skatteflykt.

Sverige kan spela nyckelroll
Den 30-31 maj står Sveriges regering värd för en internationell konferens om skattefrågor med deltagare från ca 160 länder. Konferensen ska öka kunskapen om hur en effektiv och väl fungerande skatteförvaltning kan byggas upp i låg- och medelinkomstländer och hur skatt kan bidra till att nå de globala målen för hållbar utveckling.
– Att ge kapacitetsstöd är viktigt och här tror jag Sverige kan spela en roll när det gäller att ge stöd som baseras på lokala behov. Sverige kan också spela en viktig roll när det gäller att ge stöd till visselblåsare som avslöjar skattefusk, och till organisationer inom civilsamhället världen över som granskar makthavare, säger Penny Davies. 


För mer information, vänligen kontakta:

Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering
e-post: penny.davies@diakonia.se
telefon: 08-453 69 35


Information om konferensen: Finansminister Magdalena Andersson och vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin värdar för konferensen som arrangeras av Sida och Skatteverket på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Penny Davies, senior policyrådgivare på Diakonia, medverkar i en panel på temat ”Growing Demand for Transparency.

Diakonias arbete mot skatteflykt: Diakonia har i ett brett nätverk av organisationer granskat hur Sveriges och sjutton andra europeiska länders samt EU-parlamentet och EU-kommissionens politik påverkar företags och individers skatteflykt. Fokus är på vilka konsekvenser politiken får för utvecklingsländer. Rapporten pekar på brister och ger rekommendationer på hur politiken bör ändras. Svensk sammanfattning av Tax Games (december 2017).