Diakonia - Människor som förändrar världen

Kalla fötter

2017-01-13

Svenska vapen används friskt i både diktaturer och i länder där staten både torterar och systematiskt kränker människors rättigheter.

Medium thumbnail
Ladda ner