Diakonia - Människor som förändrar världen

Grafiskt tryck av Sven Nordqvist

2016-10-06

Eldsjälens engagemang sprider sig lätt till andra, det vill Sven Nordqvist beskriva i sin illustration.

Medium thumbnail
Ladda ner