Diakonia - Människor som förändrar världen

Grafiskt tryck av Mattias Käll

2016-10-06

Illustratören Mattias Käll har formgivit ett citat från ett barn på Västbanken som har fått tillgång till böcker och annan kultur via Tamerinstitutet som sprider kultur med hjälp av bland annat bokbussar och kringresande sagoberättare.

Medium thumbnail
Ladda ner