Diakonia - Människor som förändrar världen

Bomber och granater - svenska bankers investeringar i kontroversiell vapenexport

2016-09-14

Sveriges sju största banker investerar nästan fem miljarder kronor i företag som exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter och som deltar i väpnade konflikter. Det visar en ny granskning från Diakonia och Sveriges konsumenter inom samarbetsinitiativet Fair Finance Guide, som uppmanar bankerna att sluta använda kundernas sparpengar till att stödja kontroversiell vapenexport.

Medium thumbnail
Ladda ner