Diakonia - Människor som förändrar världen
Naly Pilorge har under många år varit en del av Diakonias samarbetsorganisation LICADHO. De senaste åren har en stor del av hennes och LICADHO arbete inriktat på mark tag och ta upp frågan i hela landet.

Markrofferi är ett växande problem

I Kambodja är markrofferi ett växande problem för människor som lever i fattigdom, eftersom deras hem och mark tas ifrån dem utan någon hänsyn till deras framtid. Diakonias samarbetsorganisationer STT, CLEC och LICADHO var i april 2013 i Sverige för att diskutera läget i Kambodja och vad som behöver förändras för att sätta människor i fattigdom som prioritet i landet.

Besök för att informera om markrofferi

Eftersom problemet med markrofferi sprider sig över inte bara Kambodja utan många utvecklingsländer är det viktigt att informera det internationella samfundet om de skador som landgrabbing medför. Med det som utgångspunkt besökte Diakonias samarbetsorganisationer Sverige för att ge en verklighetsbild av hur markrofferi påverkar och förstör liv i Kambodja.

Naly Pilorge från LICADHO jämför den nuvarande situationen i Kambodja med den under Pol Pot och menar att den trenden är negativ.

- Det är nästan folkmord igen. Men nu är det istället en eliminering av de fattiga och utsatta. Det är som under de röda khmererna, vi behandlas som djur, konstaterar Naly Pilorge.

Det internationella samfundet är avgörande

Representanterna från alla tre organisationer lyfte att det internationella samfundet har en stor möjlighet att påverka den kambodjanska regeringen i rätt riktning, gällande både landgrabbing och andra utmaningar som Kambodja står inför. Därför föreslår alla organisationerna att Diakonia och andra internationella aktörer fokuserar på att anställa bra och kunniga landrepresentanter så att de aktivt kan arbeta för att påverka Kambodjas regering.

Unga kan spela en viktig roll

En annan grupp som Diakonias samarbetsorganisationer vill engagera mer är unga människor. Genom att uppmuntra dem att delta i sociala frågor hoppas organisationerna att fler unga vill vara en del i att arbeta för förändring. Hand i hand med detta är den ökade användningen av internet som ett verktyg för opinionsbildning och informationsspridning, där unga kan spela en viktig roll för att öka medvetenheten om vad som händer i Kambodja.

Arbetar tillsammans för förändring

LICADHO, STT och CLEC har under många år arbetat nära varandra för att få genomslag för sina hjärtefrågor. Medan LICADHO har samarbetat med Diakonia de senaste 18 åren, blev STT och CLEC nyligen samarbetsorganisationer med Diakonia. Det här har gjort det möjligt för organisationerna att intensifiera sitt arbete när det gäller frågan om beslagtagande av mark och civila samhällets rättigheter i Kambodja.

- Det här är inte ett jobb för oss. Det är ett sätt att leva, säger Naly Pilorge.