Diakonia - Människor som förändrar världen
Årets pristagare tar emot priserna under ceremonin i Colombia. Från vänster: Islena Rey, AFAVIT, Alejandro Angulo och GIDH. Foto: Wiliam Rozo

Prisutdelning för MR-försvarare i Colombia

Den 9 september 2013 delades för andra gången det ”Nationella priset till försvarare av de mänskliga rättigheterna i Colombia” ut. Priset är ett erkännande från de internationella organisationer som finns i landet och syftar till att lyfta fram MR-försvararnas ofta mycket svåra arbete för demokrati och fred i landet.

Årets MR-försvarare

Priset i kategorin ”Årets MR-försvarare” gick till Islena Rey, en mycket erkänd social ledare, för hennes breda arbete för mänskliga rättigheter, för tillämpningen av den internationella humanitära rätten och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Kollektiv och enskild gräsrotsprocess

I kategorin ”Kollektiv gräsrotsprocess” gick priset till organisationen AFAVIT – Föreningen för anhöriga till offren för våldshandlingarna i staden Trujillo. Föreningen arbetar bland annat för det historiska minnet och gottgörelse för offren för brott mot mänskligheten.

Den tredje kategorin är ”Enskild organisations kollektiva process” och här gick priset till GIDH – Interdisciplinära gruppen för mänskliga rättigheter. GIDH arbetar i staden Medellín, bland annat med juridiskt stöd till offer för MR-övergrepp, påverkansarbete och MR-utbildning. I nuläget har gruppen tvingats stänga sitt kontor på grund av allvarliga hot och trakasserier.

Ett helt livs MR-engagemang

Den sista kategorin är ett erkännande till "Ett helt livs MR-engagemang". I år gick priset till jesuitprästen Alejandro Angulo Novoa, från CINEP – Centret för forskning och folkbildning. Han har ägnat hela sitt liv åt social forskning till förmån för de mest utsatta samhällsgrupperna, och åt att dokumentera, klassificera och publicera information om brott mot de mänskliga rättigheterna.

Nominerade från hela landet

De 48 nominerade pristagarna kom till prisutdelningen från elva olika län. I ceremonin deltog också Colombias vice-president Angelino Garzón, Assier Santillán från Europeiska unionen, Juan Carlos Monge från FN:s Högkommissariat för Mänskliga Rättigheter, Pontus Rosenberg från svenska ambassaden i Bogotá och Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

MR-priserna, som delas ut den 9 september varje år, är de enda i sitt slag i Colombia. De delas ut av DIAL, som är en samordningsinstans för internationella organisationer, i samarbete med EU:s och Diakonias projekt för MR-försvarare.