Diakonia - Människor som förändrar världen
Marian Omar är en av många kvinnor som har fått sitt liv förändrat genom Diakonias stöd. Hon studerar på the Garowe Teacher Education College till att bli lärare. Foto: Lars Rindeskog

Somalia: Långsiktigt stöd bygger upp landet

Somalia har i över 20 års tid slitits sönder av strider. Bristen på stabilitet slår mot människors överlevnad och blossar ibland upp i regelrätta katastrofer. Men det finns också en annan sida. I Puntland i norra Somalia där Diakonia arbetar pågår arbete för att stärka kvinnors rättigheter och människors förmåga att försörja sig.

Långsiktigt utvecklingsarbete ger beredskap för katastrofer

I de norra delarna av landet, i delstaterna Somaliland och Puntland råder en relativ fred, och befolkningen hungrar inte, även om man bitvis är mycket fattig och naturen lika motsträvig som på andra håll i landet.

I den här delen av Somalia har lokalregeringarna i många år haft ett nära samarbete med lokala och internationella hjälporganisationer för att utveckla samhället och göra det mer motståndskraftigt mot tillfällig torka och matbrist. När torkan drabbade Afrikas horn 2011 fanns därför hjälp på plats.

Diakonia på plats sedan 25 år tillbaka

Diakonia har arbetat i Somalia i snart 25 år och bidragit både till att stärka det civila samhället och dess organisationer och att stärka några av delstatens institutioner. Till exempel har det statliga flyktingorganet och Diakonia ett tätt samarbete.

Att Diakonia stöder samhällsuppbyggnad på detta sätt är ovanligt, men nödvändigt eftersom det tidigare inte funnits fungerande samhällsinstitutioner i Puntland. Det är denna mångåriga och gradvisa uppbyggnad av både statsapparaten och civilsamhället som betalar sig när krisen kommer eftersom samhället blir mindre sårbart för tillfälliga torkperioder eller förödande regn. En bättre utbildad befolkning kan lättare byta jobb om ett försvinner, en mer medveten hemmaodlare kan byta grödor och om mannen förlorar jobbet kan kvinnan bidra till familjens utkomst.

Svagt styre förvärrade situationen i södra Somalia

– Det svaga regeringssystemet i södra delen av Somalia bidrog till svälten, när hjälporganisationer inte släpptes in, sammanfattar Diakonias landchef för Somalia, Stephen Ndichu.

Istället fick människor fly i hundratusental. Sammanlagt har hälften av Somalias befolkning nu flytt de oroliga södra områdena. Många valde att gå norrut, till Puntland eller Somaliland, trots att vägen dit för de flesta är mycket längre än den över gränsen till grannlandet Kenya.

Utbildning för kvinnor

Fokus i utvecklingsarbetet ligger på utbildning, särskilt av flickor och kvinnor. För skolgången i Somalia är inte den bästa. Det finns ingen skolplikt och om flickorna ska få komma till skolan beror mest på om de kan avvaras hemma.

Nivån på undervisningen i skolorna är heller oftast inte så hög och bristen på lärare stor. De lärare som finns är dessutom ofta outbildade, eller dåligt utbildade med omoderna pedagogiska metoder.

Men genom Scottprogrammet, som Diakonia stöder, får både blivande och aktiva lärare chans till vidareutbildning. Utbildningen erbjuds i allmänhet på kvällstid, efter ordinarie arbetsdag. För de lärare som bor på landsbygden finns undervisning på loven, med möjlighet att bo på internat.

- Det tog ett tag innan vi övertygat skolmyndigheterna att de kvinnliga lärarna skulle vara skyddade här, och därför kunde få komma, förklarar rektorn för Garowe Teachers Education College, Gtec.

Kvinnliga lärare blir förebilder

Att kvinnliga lärare utbildas anses vara särskilt viktigt eftersom de ska fungera som förebilder för att locka fler flickor till skolan.

- Diakonia bidrar med resurser av olika slag. Lärarvägledning, tabeller, väggkartor, laboratorieutrustning för naturkunskap och liknande, berättar Diakonias Saida Hersi Egal.

Egen inkomst minskar beroende och sårbarhet

På Kaalo Women Center får kvinnorna lära sig olika färdigheter som kan bidra till familjernas försörjning. Här erbjuds mindre bemedlade flickor yrkesutbildning i främst sömnad, men också kurser i läsförståelse, barnavård, amning och näringslära.

Centret drivs av Kaalo, en somalisk lokal organisation, med stöd från bland annat Diakonia.

- Syftet med undervisningen är att flickorna ska få ett sätt att försörja sig på, så att de sedan själva kan tillverka sina produkter och sälja, säger Hawa Yasin Tama, ansvarig för yrkesundervisningen, som funnits sedan 2001.

Kollektivet går med vinst

Hamdi Ali Yusuf, som tidigare fått undervisning av Kaalo, är nu med i sykollektivet Himla. Hon är kollektivets kassör och avslöjar belåtet att det går bra och att kollektivet faktiskt tjänat 1 500 dollar, ungefär 10 000 svenska kronor, under de senaste sex månaderna. Visserligen ska förtjänsten delas av alla de 25 medlemmarna och en hel del har återinvesterats, men i alla fall.

- Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta och utvidga verksamheten ännu mer, säger hon.

Alla kvinnorna är tidigare Kaalomedlemmar som bildat egen förening och väver, färgar och syr tyger och kläder.

Ett av syftena med utbildningen var att vi skulle gå vidare såhär, förklarar föreningens ordförande, Habiba Abdirahman Aden, och berättar att kollektivet funnits i åtta månader, och numera är helt självgående.

- Vi har delat upp oss i olika grupper. Några gör batik, en del syr, andra ägnar sig åt marknadsföring, berättar hon. Nu får vi ingen hjälp längre. Nu måste vi bevisa att det här fungerar.

Texten på denna sida är en sammanfattning av en text av Annika Ahlefelt i Diakonias tidning Dela Med i mars 2012.