Diakonia - Människor som förändrar världen

Europeiska nätverk uttalar sig om rättegången i Guatemala

Fyra europeiska nätverk, där Diakonia är medlemsorganisation i APRODEV och CIFCA, har genom ett uttalande uttryckt sin solidaritet till Guatemalas folk och rättvisan som ska skipas via folkmordsrättegången mot Efraín Ríos Montt.

Respekt för de som överlevt

I sitt uttalande trycker nätverken på den solidaritet som de känner för de som har överlevt folkmordet, och respekt för dessa och de som dödades under det guatemalanska inbördeskriget. De erkänner även det bevismaterial som Diakonias samarbetsorganisation CALDH och andra guatemalanska civilsamhällesorganisationer har tagit fram för att få till en rättegång mot Efraín Ríos Montt.

Stödjer EU:s och FN:s linje

Det är inte bara dessa fyra nätverk som uttalar sitt stöd för rättegångsprocessen i Guatemala. Även EU och FN har under april visat sin solidaritet för Guatemalas folk genom separata utlåtanden. Nätverken understryker att de stödjer de uttalanden som dessa två organ samt organisationerna CICIG och FONGI har gjort. Alla dessa ger en kredibilitet och en enad front för den guatemalanska befolkning som i år har väntat på att få upprättelse.

Diakonias stöd fortsätter

Diakonia står självklart bakom det uttalande som APRODEV, CIFCA och de andra europeiska nätverken har gjort angående rättegången i Guatemala. Även om rättsprocessen för närvarande är osäker är Diakonias och våra samarbetsorganisationers fortsatta ambition att historien om Guatemalas blodiga inbördeskrig äntligen ska få ett värdigt slut.