Diakonia - Människor som förändrar världen

Hur arbetar Diakonia i konfliktens Mali?

Ett drygt år har nu gått sedan statskuppen i Mali den 22 mars 2012. I slutet av mars 2013 beräknas sammanlagt 470 000 människor vara på flykt inom och utanför Malis gränser på grund av konflikten i norr. Men Diakonias landrepresentant Nicolas Sidibé ser att situationen har blivit bättre.

Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter

Under konflikten i Mali har allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna rapporterats. Många människorhar tvingats fly till antingen grannländer eller andra delar av Mali för att komma undan den svåra situationen i norr.

I början av 2013 uttalade de väpnade grupperna målet att inta huvudstaden Bamako och därmed även ta den politiska kontrollen över hela landet.

Frankrike beslutade att gå in med militär för att bekämpa de extremistiska väpnade grupperna som tagit kontrollen över två tredjedelar av Malis yta. Den franska militärinvasionen gjordes med stöd av en FN-resolution och i samarbete med Malis armé.

Vad händer nu?

De tre största städerna i norra Mali, där majoriteten av befolkningen lever; Gao, Timbuktu och Kidal, befriades snabbt. De franska trupperna ska nu dras tillbaka från Mali och ersättas av militär från den västafrikanska samarbetsorgansationen ECOWAS och andra länder i regionen.

I juli 2013 planeras val då den tillfälliga övergångsregeringen ska ersättas med en folkvald ledning. Valen kan öppna vägen för att fler länder återupptar sitt utvecklingssamarbete med Mali, som frysts efter statskuppen.

Samverkan med samarbetsorganisationer

Under konflikten har Diakonias landkontor i Bamako under kortare perioder varit stängt till följd av säkerhetsrisken. I de områden där ockupationen har pågått har även många av våra samarbetsorganisationer avbrutit sin verksamhet på grund av den oroliga situationen. Kontakten mellan Diakonia och våra samarbetsorganisationer har dock pågått, om än i mindre omfattning, under krisen så mycket som det har varit möjligt.

Bland annat har vi tillsammans med vår samarbetsorganisation AADEC utfört flera av deras aktiviteter i regioner dit ockupationen inte nått, för att garantera deras säkerhet och ge stöd i deras verksamhet.

Diakonia har även förflyttat utbildningstillfällen för våra samarbetsorganisationer till södra Mali, för att stärka deras kunskaper i påverksansarbete och i att genomföra riktade insatser till förmån för människor i fattigdom.

Framtiden i Mali

Diakonias landrepresentant Nicolas Sidibé ser att framtiden börjar ljusna och att det finns mycket som behöver göras för att situationen i Mali ska bli bättre.

- Tillsammans med våra samarbetsorganisationer försöker Diakonia organisera sig för att stärka situationen, se över hur vi ska kunna stärka freden och försoningen och ge stöd till de våldtagna kvinnorna och barnen, säger Nicolas Sidibé.

I mars 2012 inleddes en statskupp i Mali, som ledde till politiskt kaos och maktvakuum i landet. Den banade därför väg för ockupationen av norra Mali som olika väpnade och extrema grupper genomförde under de månader som följde närmast efter statskuppen.

Under konflikten har grova brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts, och många har flytt till grannländer för att söka skydd.