Diakonia - Människor som förändrar världen

Bedrövligt resultat i Doha

De FN-ledda klimatförhandlingarna i Doha, Qatar, slutade i en katastrof – för klimatet, och därmed i första hand för de fattigaste länderna. Det togs varken beslut om tillräckliga utsläppsminskningar eller tillräcklig klimatfinansiering. De tillresta ministrarna kunde visserligen enas om en ny åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, men med få deltagande länder och låga mål räcker det inte långt.

Medan den globala uppvärmningen ökar och extrema väderhändelser allt oftare drabbar människor i både nord och syd ökar gapet mellan klimatpolitiken och de utsläppsminskningar som vetenskapen anser behövs.

- Det är bedrövligt att klimatmötet i Doha inte kom längre. Varken utsläppsminskningar eller finansiering till dem som drabbas är i närheten av nödvändiga nivåer, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Blockeringarna har varit många och i princip inga länder har kommit med högre ambitioner eller mer klimatfinansiering än vad vi kände till inför klimattoppmötet.

- Mest anmärkningsvärt och snudd på stötande är att EU inte har höjt sina ambitioner sedan energiöverenskommelsen 2008, säger Jacob Risberg klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan. Sedan dess har det kommit en rad rapporter som bekräftar de värsta farhågorna i FN:s klimatpanels, IPCC, klimatrapport från 2007 men politikerna verkar inte förstå allvaret i det hela, fortsätter Jacob Risberg.

Delegaterna kommer nu åka hem med en urvattnad text som inte hjälper till att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Texten innehåller inte heller några löften om att klimatfinansieringen de kommande åren ens kommer nå upp till nivån som gällde under den så kallade snabbstartsperioden 2010-2012.

Under samma vecka som klimatförhandlingarna pågått drabbades Filippinerna av en fruktansvärd tyfon som dödade över 500 personer och där flera hundra fortfarande saknas. Extrema väderslag kommer bli vanligare ju varmare temperaturen blir, och redan nu drabbas miljontals människor av klimatförändringarna.

- Vi måste ställa om våra samhällen nu, och vi måste förse de mest utsatta länderna med finansiering för att kunna anpassa sig till det nya klimatet säger Jacob Risberg.

- Det är tragiskt belysande att Obama ber om 60 miljarder dollar för att åtgärda skadorna efter stormen Sandy, och i klimatförhandlingarna kan de rika länderna knappt få ihop 10 miljarder till samtliga utvecklingsländer, säger Petter Lydén.

Diakonia på plats i Doha: Texten på denna sida är ett gemensamt pressmeddelande från Diakonia och Svenska kyrkan, publicerat kl 17 den 8 december 2012.