Diakonia - Människor som förändrar världen
Abdoulaye Barry (i blått) är 60 år och har 7 barn. Han bor i byn Tanguiema och är som många andra bonde. Under torrperioderna har han tidigare odlat köksväxter, men nu går inte det: "Det blir allt svårare att överleva" säger han. Foto: Ollivier Girard

Torka och hunger - vad händer i Burkina Faso?

Över 18 miljoner människor beräknas vara drabbade av torkan i Sahel. I Burkina Faso leder Diakonia en insats som ska hjälpa 56 600 människor att få mat och överleva fram till nästa skörd.

Inga skördar och höga matpriser

Det stod klart för flera månader sedan att hungern skulle komma. Den ovanligt svåra torkan gjorde att skördarna uteblev och nu är i stort sett alla på landsbygden beroende av att kunna köpa mat från den lokala marknaden. Matpriserna har stigit och situationen för redan fattiga familjer är nu extremt pressad.

Varmt vatten istället för mat

De flesta familjer har minskat antalet mål mat per dag från tre till ett. Kvaliteten på maten har också sjunkit. I en del områden, som till exempel Nasséré och Ganyela uppger 15 procent av hushållen att de inte längre äter ens ett mål mat per dag. En del tvingas dricka enbart varmt vatten för att dämpa hungern. För att överleva i de östra delarna av landet händer det att fattiga familjer försöker gifta bort sina unga döttrar med rika män. De familjer som har boskap eller ägodelar att sälja försöker med det för att få pengar till mat.

Detta gör vi nu i Burkina Faso

Det humanitära arbetet, som riktar sig till cirka 56 600 människor, sköts rent praktiskt av lokala samarbetsorganisationer:

APME 2A: en nationell organisation som i vanliga fall arbetar med att hjälpa småbrukare att öka sina skördar. De stöttar framförallt kvinnor och unga på landsbygden. Säljer nu spannmål till halva priset jämfört med den lokala marknaden till 5 000 människor i Sanmatenga, Namentenga och Bam.

Tin Tua: Startade som en organisation för alfabetisering, men arbetar sedan flera år med ett bredare angreppsätt och hjälper människor att skapa en säkrare försörjning. Tin Tua arbetar främst i östra och centrala delarna av Burkina Faso. Distribuerar gratis mat till 500 personer i de östra delarna av landet och säljer spannmål till reducerat pris till 2 500 personer.

Rapped: Delar nu ut mat till 3 500 människor i provinserna Kadiogo och Oudalan. Är en nationell barnrättsorganisation som ger utbildning till barn och erbjuder skydd för utsatta barn och gör humanitära insatser. Organisationens roll nu är att ge barn i flyktinglägren stöd och skydd.

AEERB: Jobbar nu med matsäkerhet i provinsen Bam. Delar ut 16 691 speciella näringskit till barn under fem år samt förser 17 500 personer med mat i provinsen Bam. Arbetar i vanliga fall med hälsa, utbildning och matsäkerhet. Har erfarenhet av humanitära insatser sedan tidigare. AEERB är ingen samarbetsorganisation till Diakonias sedan tidigare, utan deltar i arbetet genom Diakonias medlemskap i det globala nätverket ACT Alliance.

Flyktingar från Mali behöver mat och skydd

Efter statskuppen och oroligheterna i Mali flydde tio tusentals människor till grannlandet Burkina Faso. Den 10 maj rapporterade Diakonias samarbetsorganisation RAPPED att 56 000 personer, varav hälften barn, kommit till Burkinas huvudstad Ouagadougou för att söka trygghet. Dessa människor får nu ett särskilt fokus i Diakonias humanitära insats.

Samordning ger effektiv hjälp

Organisationen Christian Aid finns också på plats och Diakonia samordnar sina humanitära insatser med dem så att hjälpen når ut där den bäst behövs. Christian Aids lokala samarbetsorganisation ATAD hjälper till exempel 1 600 människor i provinserna Sanmatenga och Namentenga med nytt och mer torktåligt utsäde.

Lutheran World Federation och ICCO är också på plats och gör insatser. Även dessa samordnas så att vi blir effektiva och undviker dubbelarbete.