Diakonia - Människor som förändrar världen
Nzigire Mwa Shekeza från Kivu-regionen i Kongo-Kinshasa är med i Diakonias samarbetsorganisation AFEM. Hon är en modig eldsjäl som arbetar med att förhindra våldtäkter och övergrepp mot kvinnor, och en av kvinnorna som kommer att lyftas upp under manifestationen. Foto: Joakim Roos

Manifestation för Kongo-Kinshasa

Visa ditt stöd för krigets offer i Kongo-Kinshasa! Den 16 december 2012 arrangerar Diakonia, tillsammans med bland annat Kvinna till Kvinna och PMU, en manifestation i Normalmskyrkan i Stockholm. Välkommen till en kväll där allt fokus läggs på Kongo-Kinshasa och att ge människor i landet humanitärt stöd!

Manifestation för Kongo-Kinshasas befolkning

Den senaste månaden har läget i östra Kongo-Kinshasa, särskilt i staden Goma, varit kritiskt. Rebellgruppen M23 intog staden, människor mördades och drevs på flykt. Samtidigt har omvärldens reaktioner varit små, och få resurser har lagts ner på att stoppa oroligheterna i regionen.

Sverige måste agera!

Diakonia och de andra arrangörerna av manifestationen ser mycket allvarligt på situationen i Kongo-Kinshasa. Vi kräver att Sverige agerar!

För att visa sitt stöd till Kongo-Kinshasa måste Sveriges regering:

Lyfta upp Kongo-Kinshasa på Sveriges dagordning, både bilateralt och inom EU

Ställa krav på både Kongo-Kinshasas politiker och världssamfundet att bekämpa korruptionen och plundringen av landet

Fortsätta med sanktioner mot alla som bidrar till konflikten i Kongo-Kinshasa

Arbeta för att Kongo-Kinshasas tillgångar ska komma landets folk tillgodo.

Margot Wallström, Zifa och Asha Ali medverkar

Under manifestationen den 16 december kommer flera medverkar flera olika personer för att upplysa om situationen i Kongo-Kinshasa. Margot Wallström, FN:s före detta särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt, kommer att tala om landet som hon länge varit speciellt fokuserad på, på grund av det utbredda sexuella våldet i landet.

För musikunderhållning står artisterna Asha Ali och Mikael "Zifa" Eriksson. Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg och PMU:s direktor Niclas Lindgren kommer att hålla tal och berätta om sina organisationers arbete i landet.

Jubileum för FN:s resolution 1960

Manifestationen för Kongo-Kinshasa sker på dagen för tvåårsjubileet av antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1960. Resolutionen uppmanar till att ange förbrytare och utövare av sexuellt våld i konflikt, för att mängden brott ska minska. Den utgår från principen "Naming and shaming", det vill säga att genom att namnge personer blir skammen för stor för att fortsätta utöva brott.