Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias samarbetsorganisation Basma Centre for Culture and Arts arbetar på många sätt för att belysa situationen för personer med funktionshinder. Här visas en pjäs upp för familjer och politiker i Gaza.

Gaza-insamlingen går till personer med funktionshinder

Sedan den 23 november 2012 har Diakonia samlat in pengar för humanitär assistans och återuppbyggnad i konfliktområdena Gaza och östra Kongo-Kinshasa. Tack vare pengar från våra givare samt medel från FN kan vi nu starta ett projekt där de insamlade pengarna till Gaza går till psykosocialt arbete för personer med funktionshinder.

Viktigt stöd efter katastrof

När katastrofläget i Gaza uppkom samlades Diakonia och flera av våra lokala samarbetsorganisationer för att se var det största behovet fanns. Vi kom utifrån våra diskussioner fram till att psykosocialt stöd till personer med funktionshinder och deras familjer är en viktig del för att dessa personer ska kunna återhämta sig från fysiska och mentala skador.

Då personer med funktionshinders behov ofta inte prioriteras i katastroflägen ser Diakonia och våra samarbetsorganisationer att det finns en stor insats som behöver göras för att garantera att även denna grupp får den hjälp de förtjänar. Till följd av det stora behovet skickade vi även in en ansökan till UNOCHA för att få ytterligare stöd i vår hjälp till personer med funktionshinder i Gaza, vilken beviljades.

Pengar som når fram

De pengar som Diakonia har samlat in, samt de pengar som har blivit beviljade från det humanitära FN-organet UNOCHA, kommer att nå ut till hundratals personer som har drabbats av katastrofen i Gaza. Exempelvis kommer vi att göra hembesök till drabbade personer, genomföra ett återhämtningsläger för 100 personer med funktionshinder, ge samtalsterapi till personer som påverkats av konflikten och mycket mer.

Lokalt samarbete

Fem av våra samarbetsorganisationer i Gaza gör insatsen med stöd från Diakonia och FN:

The National Society for Rehabilitation - Gaza Strip, (samordnare av projektet)

Basma Centre for Culture and Arts

Youth Empowerment Centre

The Future Society for Deaf Adults

Tamer Institute for Community Education

Vi har i många år samverkat med dessa organisationer för att ge stöd och vård till personer med funktionshinder samt bedrivit påverkansarbete för att öka rättigheterna för personer med funktionshinder i Palestina.