Diakonia - Människor som förändrar världen

Böneupprop för Kongo-Kinshasa

Diakonia och PMU uppmanar alla Sveriges kyrkor att den tredje advent, 16:e december, gå med i ett nationellt böneupprop för befolkningen i Kongo-Kinshasa.

Uppmaning till bön

Östra Kongo-Kinshasa har under den senaste månaden varit starkt påverkat av förödelsen som M23-gerillan har skapat. Många människor har mördats och tusentals människor har försatts i flykt från sina hem. Diakonia och PMU vill därför uppmana alla svenska församlingar att förena sig i bön för Kongo-Kinshasas medborgare, och visa att Sverige står bakom rättighetskampen i landet.

- Engagemanget för Kongo-Kinshasa är redan stort i församlingar i hela landet. Vi hoppas att många, från Trelleborg till Treriksröset, ansluter sig till vårt böneupprop, och tar med det i andra aktiviteter den tredje advent, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

En framtid för Kongo-Kinshasas folk

I böneuppropet, som finns i sin helhet längst ner på denna sida, beskrivs situationen i Kongo-Kinshasa, där PMU och Diakonia beskriver att ett under behövs i landet för att det ska komma på fötter igen. Diakonia och PMU hoppas därför att alla svenska kyrkor tillsammans kan be för:

Välsignelse och kraft för det gemensamma arbetet som utförs av våra systerkyrkor, lokala samarbetsorganisationer, PMU och Diakonia.

Vishet och välsignelse för Afrikas och Kongo-Kinshasas ledare.

Välsignelse och vishet för omvärldens ledare att agera rättfärdigt Kongo-Kinshasa och dess folk.

Kraft, beskydd och en framtid för Kongo-Kinshasas folk.