Diakonia - Människor som förändrar världen
Tack vare gåvorna som Diakonia har fått in i insamlingen till Afrikas Horn har vi kunnat stötta våra samarbetsorganisationer i deras katastrofhjälp, men också att genomföra utbildningar till befolkningen om deras mänskliga rättigheter. Foto: KAALO

TACK alla som gav en gåva till Afrikas horn

Gensvaret från Diakonias givare med anledning av svälten på Afrikas horn är fantastiskt. Vi har hittills samlat in cirka tre miljoner kr. Pengarna gör nu stor nytta för att rädda och bygga upp liv i Somalia och Kenya.

Här räddar din gåva liv

Kenya: 1 miljon kr, främst till befolkning på landsbygden som drabbats av torkan och svälten.

Norra Somalia:1 miljon kr från Radiohjälpen samt 500 000 av Diakonias insamlade medel till internflyktingar samt herdebefolkning som drabbats av torkan och svälten.

Centrala Somalia: 800 000 kr till internflyktingar, både nyanlända och familjer som just kommit från södra Somalia.

Somalia och Kenya: Genom ACT Alliance där Diakonia nu är medlem in med 600 000 kr som kommer att användas både i Somalia och i flyktinglägret Dadaab i Kenya. Det är Lutheran World Federation som rent praktiskt står för hjälpinsatserna.

Stor kreativitet bland svenska givare

Diakonia har mött ett fantastiskt engagemang och stor generositet hos såväl befintliga som nya givare. Församlingar har ordnat konserter, scouter har sålt hembakat, aktivister har ordnat galakväll... Alla har bidragit!

Även företag har varit med och bidragit. Till exempel så samlade en frisersalong i Motala in flera tusen kronor, och Saron second hand i Göteborg ordnade en speciell långlördag.

Ledande politiker från de flesta av riksdagens partier ställde sig också bakom vårt upprop att ge bort en lunch.

Idérikedomen har varit stor och vi på Diakonia vill på detta enkla sätt framföra vårt varmaste TACK. Din gåva gör skillnad just nu och i framtiden.

Säkerhetsläget: Den senaste tiden har säkerhetsläget i både Kenya och Somalia blivit sämre. Detta gör att vi väljer att inte vara så specifika i vår information om vilka organisationer som får del av Diakonias stöd och var exakt det delas ut.

Vi ber om din förståelse för detta, som ju innebär att du som givare får mer knapphändig information än vi hade önskat!