Diakonia - Människor som förändrar världen

Somalia: Lägesrapport från Puntland

Svälten i Somalia är oerhört omfattande. Man beräknar att drygt 3,2 miljoner somalier nu är i akut behov av hjälp med mat. Diakonia har arbetat i landet i närmare 25 år, främst i de norra delarna. Även där råder torka, men tack vare att det numera finns ett organiserat samhälle, så har människor där kunnat möta situationen på ett bättre sätt.

Viktigt att förebygga konflikter

Flyktingströmmarna från södra och centrala Somalia går till Kenya och Etiopien men också till de norra delarna av Somalia.

I Galkayo, Garowe, Bosasso men också på andra orter blir flyktingarna allt fler. Detta i ett redan fattigt samhälle med begränsade resurser, vilket givetvis gör att risken för konflikter ökar. Därför är det extra viktigt att hjälpa dem som blivit flyktingar i sitt eget land samtidigt som man stöttar den fattiga lokalbefolkningen.

Torkan svår sedan länge

Regnen över östra Afrika har uteblivit eller varit ovanligt torftiga under flera år. I Puntland i norra Somalia finns det trakter där 70-80 procent av boskapen dött på grund av torkan. Detta i en region där herdebefolkningen är stor, och egen boskap ofta betyder skillnaden mellan liv och död.

Matkuponger

Ofta finns det mat att tillgå, men den är för dyr för befolkningen. Hjälpen som Diakonias samarbetsorganisationer ska förmedla består därför ofta av "matkuponger". Med dessa kan de som identifierats som de allra mest behövande gå till lokala handlare och köpa mat.

Systemet med matkuponger gynnar den lokala marknaden och dessutom undviks kostnader för transporter av mat.

- En annan fördel med matkupongerna är att man minskar risken för att hjälpsändningar hamnar i fel händer, säger Diakonias landrepresentant Stephen Ndichu.

Flyktingarna får också hjälp med filtar, myggnät, hushållsredskap och annat som behövs för att göra tillvaron dräglig.

Behöver akut hjälp fram till årsskiftet

Den akuta fasen av hjälparbetet i Somalia beräknas pågå fram till årsskiftet, men även efter detta kommer konsekvenserna av svälten och torkan att prägla landet. I detta arbete koordinerar vi oss med såväl myndigheter som andra organisationer på plats, så att vi undviker dubbelarbete och blir så effektiva som möjligt.

Parallellt med den akuta hjälpen arbetar Diakonia tillsammans med de drabbade för att identifiera nya vägar till tryggare försörjning. Det handlar om allt från hjälp med utbildning till att gå samman i grupper där man stöttar varandra på olika sätt. Denna typ av bistånd ingår redan sedan tidigare i Diakonias långsiktiga engagemang i norra Somalia.

- Genom att stärka människor på olika sätt, stötta med utbildning, organisering och liknande så ökar vi hela samhällets kapacitet att hantera katastrofer som den vi nu ser, säger Stephen Ndichu.

Han hoppas att fler organisationer och internationella organ ska göra som Diakonia och engagera sig långsiktigt i Somalias utveckling samt att fokus på hur klimatförändringarna ska hanteras ska öka.

En av Diakonias samarbetsorganisationer i landet har arbetat med att hjälpa småbrukare att anpassa sig till det torrare klimatet, och dessa bönder har klarat sig betydligt bättre än andra som inte fått detta stöd.

Kvinnor och barn mest utsatta

De allra flesta som flyr är kvinnor med barn. Överhuvudtaget, rapporterar Diakonias samarbetsorganisationer, drabbar torkan och svälten kvinnor och barn hårdast. Män och pojkar har lättare att hitta en ny försörjning genom att till exempel ansluta sig till någon väpnad grupp. Kvinnorna däremot har ansvaret för barn och gamla, och är mycket mer utsatta.

Redan i början av juli 2011 beräknades ca 400 000 barn i Somalia var undernärda, och av dem fanns majoriteten i de södra delarna av landet.

Trots att säkerhetsläget i norra Somalia ses som förhållandevis stabilt så är det ändå så att det kan innebära en fara att samarbeta med internationella organisationer som Diakonia.

Därför har Diakonia i nuläget valt att inte uppge namnen på de organisationer genom vilka vi förmedlar hjälp till de svältdrabbade i norra och centrala Somalia.