Diakonia - Människor som förändrar världen

Somalia: Hjälpen gör skillnad

Just nu pågår hjälparbete för fullt i Puntland i norra Somalia. En av våra lokala samarbetsorganisationer delar ut mat, ordnar med logi och andra nödvändigheter till 400 familjer - hälften av dem internflyktingar och hälften lokalbefolkning. Insatsen finansieras av Diakonia, via svenska Radiohjälpen.

400 familjer får direkt hjälp

200 flyktingfamiljer som nyss kommit från södra delarna av Somalia får hjälp. Totalt rör det sig om hjälp till 1 200 personer som tagit sig till städerna Galkayo och Garowe.

Utöver detta får ytterligare 200 familjer som är bofasta i Dangoroyo, Puntland hjälp. De är herdar och som förlorat stora delar av sin boskap på grund av torkan - och därmed står utan både mat och försörjning. I en del regioner har människor förlorat uppemot 80 procent av sin boskap, och det kommer att ta många år innan hjordarna och därmed försörjningen når upp till samma nivåer som tidigare.

Mat, presenningar, myggnät och filtar

Efter en analys av läget har Diakonia tillsammans med lokala och internationella organisationer kommit fram till en "dagsranson" mat som ska ge varje människa ca 2 100 kcal per dag. Denna innehåller t ex ris, socker, vete och matlagningsolja. Andra saker som flyktingar får hjälp med är presennningar som kan fungera som tält, myggnät och filtar.

Lokala handeln får stöd tack vare att allt köps på plats

Indirekt ger hjälpen till de 400 familjerna också ett stöd till lokala handlare, eftersom mat och förnödenheter köps på plats. Dessutom gynnas hela samhället av att både flyktingar och lokalbefolkning får del av stödet. Att som bofast i en fattig och hårt utsatt region plötsligt inse att de knappa resurserna nu måste räcka även till flyktingar kan annars skapa konflikter och spänningar mellan olika grupper.

Torkan har ökat arbetsbördan, sårbarheten och undernäringen hos framför allt kvinnor och barn. Män och unga pojkar som är drabbade blir i sin utsatta situation lätt rekryterade till piratverksamhet eller till terroristgrupper som sedan länge härjat i södra och centrala Somalia.

Den akuta fasen är inte över förrän vid årsskiftet

Diakonias och våra samarbetsorganisationers bedömning är att människor på Afrikas horn kommer att behöva humanitär hjälp minst fram till årsskiftet 2011-2012. Samtidigt som vi planerar för detta förbereder vi också en ny fas i arbetet: att hjälpa människor ut ur krisen och tillbaka till en fungerande vardag. I detta ingår utbildningar i hur man hanterar torkan på bästa sätt, stöd till aktiviteter som ger nya inkomster med mera.