Diakonia - Människor som förändrar världen

Somalia: Diakonia är på plats i delar av landet

Genom lokala samarbetsorganisationer är Diakonia på plats i flyktinglägren i Kenya. Vi jobbar också i de norra delarna av Somalia, dit många människor nu flyr. Där har våra samarbetsorganisationer redan tagit hand om hungrande flyktingar under flera månader.

Läget i norra Somalia bättre

Diakonia har funnits på plats inne i Somalia i cirka 25 år, och varit en av få internationella organisationer som bedrivit ett långsiktigt utvecklingssamarbete i regionen.

Kärnan i Diakonias arbetssätt är att ge stöd genom lokala organisationer. Då det i norra Somalia inte fanns ett fungerande civilt samhälle har vårt arbete tagit sig delvis andra former; vi har bland annat gett stöd till uppbyggnad av lokala och regionala myndigheter och jobbat långsiktigt med att stärka dem och samtidigt hjälpa befolkningen att gå samman och bilda organisationer av olika slag.

I Puntland har vi till exempel varit med och byggt upp ett utbildningsväsende med bland annat en lärarhögskola. En annan viktig insats har varit att stötta lokala myndigheter och bygga upp kunskaper kring katastrofberedskap med mera.

- Tack vare Diakonias långsiktiga arbete finns idag en myndighet för sådana här katastrofer: Humanitarian Assistance and Disaster Management Authority, berättar Stephen Ndichu, Diakonias landrepresentant i Somalia.

Ett långsiktigt bistånd förebygger katastrofer

- För 20 år sedan var det kaos också i norra Somalia. Men idag är det dit många internflyktingar söker sig. Där finns numera fungerande myndigheter och ett civilt samhälle. Dessutom är Diakonia och andra internationella organisationer på plats och tack vare detta har en hungerkatastrof även i norra Somalia kunnat undvikas, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

- Om jag får skicka ett budskap till er i Sverige så är det dels att skänka en slant så att vi kan hjälpa de hungrande. Men också att på olika sätt påverka biståndet så att det fokuseras mer på långsiktig utveckling. Nu när katastrofen är ett faktum så är humanitär hjälp ett måste. Men om givarländer hade satsat på att ge Somalia ett långsiktigt utvecklingsstöd så hade den här katastrofen kunnat undvikas, säger Stephen Ndichu.

Vi vill hjälpa människor på plats

I den situation som nu råder vill Diakonia och våra lokala samarbetsorganisationer i Somalia helst av allt hjälpa människor på sina hemorter.

- Om vi kan hjälpa dem där de bor så är detta det allra bästa. Då kan de återuppta sina arbeten och odlingar när regnen kommer tillbaka, säger Stephen Ndichu.

En av Diakonias samarbetsorganisationer har identifierat platser i södra och centrala Somalia där det finns mat att tillgå och nu håller vi på att ta fram ett "kupongsystem" så att människor ska kunna handla mat, ved och andra förnödenheter.

- Dock kvarstår problemen med att de centrala myndigheterna i Somalia inte tillåter internationella organisationer att komma in de södra och centrala delarna av Somalia. Vi hoppas kunna lösa detta inom kort och undersöker om vi kan förmedla vår hjälp via någon annan kanal. För oss spelar det ju ingen som helst roll om det står "Diakonia" på hjälpen, det viktiga är att människor får den hjälp de behöver på rätt sätt, och att de kan stanna kvar på sina hemorter, säger Stephen Ndichu.