Diakonia - Människor som förändrar världen
Matutdelning under ledning av Diakonias lokala samarbetsorganisationer.

Kenya: 8 000 människor får hjälp undan svälten

Genom Diakonias samarbetsorganisation NCCK i Kenya får nu 8 000 människor hjälp undan svälten. De bor i tre olika torkdrabbade distrikt som hittills inte uppmärksammats så mycket internationellt

Mat och rent vatten

Organisationen NCCK, National Council of Churches in Kenya, finns över hela landet och arbetar normalt sett med långsiktigt utvecklingsarbete. Nu är fokus delvis omställt, eftersom den långvariga torkan drabbat både Kenya och grannländerna mycket hårt.

Svälten är nu så omfattande att insatserna måste vara breda för att verkligen hjälpa de drabbade. Den hjälp som NCCK förmedlar består av mat och vatten, men också i insatser som utbildning och hälsovård. Genom att till exempel ordna skolmat mättar man barnen samtidigt som man undviker att de lämnar skolan för att försöka hitta försörjning för sin familj.

Hjälp både nu och för framtiden

Målet med hela NCCK:s och Diakonias insats är att lindra effekterna av den svåra torkan, samt att tillsammans med de drabbade hitta alternativa möjligheter till försörjning.

I dessa distrikt hjälper Diakonia och NCCK just nu svältande:

Kitui - 2 000 personer (av dem 500 barn)

Muranga - 2 000 personer (av dem 500 barn)

Turkana och West Pokot - 4 000 personer (av dem 900 barn och 500 internflyktingar)

De personer som valts ut för att få hjälp av NCCK är de som i en kartläggning bedömts som de allra mest utsatta. I kartläggningen bedöms dock närmare 100 000 personer i de tre disktrikten vara i behov av hjälp. Diakonia och NCCK jobbar därför givetvis på att kunna utöka insatserna så att vi kan nå fler.

Detta består hjälpen av just nu:

Matransoner med ris, bönor, matolja och salt.

Skolmat

Dessutom ingår vissa hälsoinsatser även i den akuta fasen.

Detta kommer hjälpen att bestå av när den akuta krisen är över:

Utsäde som är motståndskraftigt mot torka till småbönder, så att de kan så ny majs, bönor, kassava, sorgum etc.

Utbildning för bland annat småbönder i hur man hanterar torkan.

Höga matpriser

I takt med att vattenresurserna försvunnit har matpriserna stigit. Ett kilo bönor, som tidigare kostade 35 kenyanska shilling kostar idag 200, ett kilo majs kostar nu 150 shilling istället för 25. I och med att vatten saknas, försvinner också människors inkomstkällor: Boskapen dör och även palmträden, av vars blad många tidigare försörjde sig på att göra mattor.

Samordning viktigt

Hjälpen till de svältdrabbade måste vara samordnad för att bli effektiv. NCCK koordinerar sig därför både med myndigheter och internationella organisationer för att säkerställa att man når ut till rätt personer och att det inte blir dubbelarbete på vägen.

Den 12 augusti hade Diakonia fått in 450 000 kr i gåvor från privatpersoner, församlingar och företag. Denna summa kommer att öka eftersom många runt om i landet just nu samlar in pengar till Diakonias arbete på Afrikas horn. Engagemanget och solidariteten är stor! TACK!