Diakonia - Människor som förändrar världen
EU-minister Birgitta Ohlsson var en av många politiker som deltog i Diakonias kampanj och skänkte bort sin lunch för att ge stöd till de många som drabbats av svälten och torkan på Afrikas horn.

Ge bort en lunch!

EU-minister Birgitta Ohlsson och andra politiska profiler och partiledare ger sin lunch till svältdrabbade kvinnor, barn och män på Afrikas horn. Det kan du och dina kollegor också göra! Om 8 kollegor "skänker en lunch" motsvarande 70 kr så kan en familj på Afrikas horn få mat i en månad.

Diakonia är på plats nu och i många år till

Diakonia finns på plats i Somalia och Kenya sedan många år, och kommer att finnas på plats även efter denna akuta humanitära kris.

Den torka och svält som nu plågar människor på Afrikas horn har gjort att vårt långsiktiga utvecklingsarbete fått en annan inriktning: Nu gör vi och våra lokala samarbetsorganisationer akuta humanitära insatser i form av mat till flyktingar och familjer som är extra hårt utsatta av torkan.

Stöd till en ny vardag för de drabbade

Diakonia ser tillsammans med sina samarbetsorganisationer i Somalia och Kenya till att den akuta nöden lindras. Men vi måste också ha siktet inställt på att hjälpa människor tillbaka till ett normalt liv.

Diakonia kommer bland annat att hjälpa bönder med utsäde som är anpassat till torka, i kombination med utbildning i hur man på bästa sätt odlar sin mark i det svåra klimat som råder på Afrikas horn. En annan viktig insats är att hjälpa människor att hitta nya sätt att försörja sig.

Ett stöd till organisering är ett skydd mot katastrofer

Det är också nödvändigt att bistå människorna när de organiserar sig för att på ett bättre sätt kunna hantera katastrofer som torka och missväxt. - Med vår 25 år långa erfarenhet från norra Somalia vet vi att ett organiserat samhälle har mycket bättre möjligheter att möta en katastrof, säger Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare.

Stort engagemang bland Diakonias givare

Diakonias givare har redan skänkt drygt 1,4 miljoner kr till Afrikas horn. Radiohjälpen har beviljat 1 miljon kronor för Diakonias humanitära arbete i Somalia och Kenya.