Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia utökar stödet till Somalia

Svälten på Afrikas horn är fortfarande akut. Diakonia har fått ett fantastiskt gensvar bland givare i Sverige, och tack vare detta kan vi nu utöka den humanitära hjälpen till Somalia med ytterligare 800 000 kr.

800 000 kr till centrala Somalia

En somalisk kvinnoorganisation tar nu emot 800 000 kr från Diakonia för att hjälpa svält- och torkdrabbade människor i de centrala delarna av Somalia. Hjälpen består av mat och andra förnödenheter, till exempel myggnät och presenningar.

Internflyktingar i fokus för hjälpen

De som får del av hjälpen är 1 200 internflyktingar som nyligen kommit till regionen från södra delarna av landet. Dessa människor befinner sig i akut behov av hjälp, eftersom de redan innan flykten från sina hem led av hunger. Idag är de undernärda och behöver omgående hjälp för att överleva.

Även 1 800 personer som kommit som internflyktingar i ett tidigare skede kommer att få del av hjälpen. Även om de befunnit sig på platsen en tid så är de också i behov av mat och annan hjälp, eftersom de tvingats lämna allt bakom sig under flykten och nu står utan hem och försörjning.

Humanitär hjälp också i norra Somalia och Kenya

Sedan tidigare finns vi på plats i svältkatastrofen genom en annan organisation som ger humanitär hjälp i Puntland. Där har vi också flera andra samarbetsorganisationer som arbetar med långsiktig utveckling av samhället, så att människor ges möjlighet att själva ta sig ur fattigdomen. Diakonia har också en samarbetsorganisation i Kenya, NCCK, som ger humanitär hjälp med anledning av svälten och torkan.