Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia utökar stödet till Somalia

Svälten på Afrikas horn är fortfarande akut. Diakonia har fått ett fantastiskt gensvar bland givare i Sverige, och tack vare detta kan vi nu utöka den humanitära hjälpen till Somalia med ytterligare 800 000 kr.

2011-11-01

800 000 kr till centrala Somalia

En somalisk kvinnoorganisation tar nu emot 800 000 kr från Diakonia för att hjälpa svält- och torkdrabbade människor i de centrala delarna av Somalia. Hjälpen består av mat och andra förnödenheter, till exempel myggnät och presenningar.

Internflyktingar i fokus för hjälpen

De som får del av hjälpen är 1 200 internflyktingar som nyligen kommit till regionen från södra delarna av landet. Dessa människor befinner sig i akut behov av hjälp, eftersom de redan innan flykten från sina hem led av hunger. Idag är de undernärda och behöver omgående hjälp för att överleva.

Även 1 800 personer som kommit som internflyktingar i ett tidigare skede kommer att få del av hjälpen. Även om de befunnit sig på platsen en tid så är de också i behov av mat och annan hjälp, eftersom de tvingats lämna allt bakom sig under flykten och nu står utan hem och försörjning.

Humanitär hjälp också i norra Somalia och Kenya

Sedan tidigare finns vi på plats i svältkatastrofen genom en annan organisation som ger humanitär hjälp i Puntland. Där har vi också flera andra samarbetsorganisationer som arbetar med långsiktig utveckling av samhället, så att människor ges möjlighet att själva ta sig ur fattigdomen. Diakonia har också en samarbetsorganisation i Kenya, NCCK, som ger humanitär hjälp med anledning av svälten och torkan.