Diakonia - Människor som förändrar världen
Ett av TBC:s nyligen startade projekt är ett spar- och mikrolånsprogram, där burmesiska flyktingar lär sig att spara pengar för kommande ändamål. Foto: TBC

TBC antar ny strategisk plan

Diakonias samarbetsorganisation TBC (The Border Consortium) arbetar med burmesiska flyktingar i Thailand. Med anledning av utvecklingen i Myanmar/Burma har TBC nu antagit en ny strategisk plan för åren 2013-2017.

Tillbaka till hemlandet?

Många förutsättningar för TBC:s arbete har förändrats: Aung San Suu Kyii har blivit frisläppt, och det sker positiva politiska förändringar med demokratiska tendenser i Myanmar/Burma. Därför är en av huvudprioriteringarna för TBC nu att förbereda strategier för att möjliggöra ett återvändande av flyktingar till Myanmar/Burma.

Även organisationen själv kommer att försöka etablera sig i sydöstra Myanmar/Burma, för att kunna bredda sitt nätverk och förenkla möjligheten för burmeser i exil att återvända.

Jobb, utbildning och mat

Arbetet i flyktinglägren i Thailand, som TBC har bedrivit länge och framgångsrikt, kommer även det att utvecklas. Att få in burmesiska flyktingar i arbetslivet är en av prioriteringarna, som TBC hoppas att lyckas med genom utbildningar baserade på vad arbetsmarknaden behöver.

TBC kommer även att utbilda flyktingar i entreprenörskap, så att de kan starta egna företag, med visst finansiellt stöd från TBC.

TBC:s program för livsmedelsförsörjning kommer även det att utvecklas, genom ett större fokus på att förse mat till de mest utsatta i målgruppen. Det kommer också att genomföras projekt där befolkningen själva får verktygen att odla färsk och hälsosam mat.