Diakonia - Människor som förändrar världen

Insamling: Stöd till syriska flyktingar i Libanon

Situationen i Syrien tvingar människor på flykt, bland annat till grannlandet Libanon. Där finns Diakonia på plats med sitt långsiktiga arbete. Flera av våra samarbetsorganisationer, bland annat Arc en Ciel, gör hjälpinsatser. 2012 gjorde Diakonia en insamling för att stötta arbetet med att hjälpa flyktingarna. Insamlingen är nu avslutad.

Hjälper flyktingar

I Libanon har Diakonia ett mångårigt samarbete med organisationen Arc en Ciel. Dess medarbetare och aktiva har stor erfarenhet av att arbeta med människor i krissituationer, bland annat efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006, då de också hjälpte människor som var på flykt.

Just nu är det framför allt i områdena Bekaadalen och i Halba Akkar i norra Libanon som Arc en Ciel jobbar med att hjälpa flyktingar från Syrien; människor som är i akut behov av humanitär hjälp och stöd.

Extra fokus på unga och funktionshindrade

Arc en Ciel har ett omfattande och långsiktigt arbete, och organisationen lyfter särskilt fram unga och funktionshindrade, som på många sätt är extra utsatta. Det handlar om att konkret förbättra funktionshindrades situation och att sammanföra ungdomar från olika etniska grupper i Libanon för dialog och konfliktlösning.