Diakonia - Människor som förändrar världen

PostkodLotteriet finansierar Diakonias påverkansarbete

I februari stod det klart att Diakonia år 2013 får 8 miljoner av Svenska PostkodLotteriet. Pengarna kommer främst att användas i vårt långsiktiga biståndsarbete. Där ger vi stöd till människor som lever i fattigdom, så att de själva kan förändra sina liv och skapa en hållbar utveckling.

"Åk hem till Sverige och gör er hemläxa!"

En del av utdelningen kommer Diakonia också att använda för att finansiera vårt påverkansarbete i Sverige och EU. Diakonia arbetar med bistånd som utgår från mottagarnas behov: Människor som lever i fattigdom vet själva vad som behövs för att förändra. Vår uppgift är att stötta dem i deras kamp för ett värdigt liv. I samtalen med eldsjälar runt om i världen om hur vi ska utrota fattigdomen och skapa rättvisa får vi ofta höra: ”Åk hem till Sverige och gör er hemläxa!”.

Beslut i Sverige gör skillnad i världen

Det är dessa röster vi har i ryggen när vi uppvaktar beslutsfattare, initierar debatter, tar fram faktaunderlag och rapporter. För orsakerna till fattigdomen finns inte enbart på det lokala planet:

– Fattiga människors livsvillkor påverkas av beslut som fattas i till exempel EU och Sverige, säger Diakonias policychef Ankin Ljungman. Diakonias påverkansarbete hör ihop med, och stärker, det arbete som våra samarbetsorganisationer gör i sina länder. Till exempel, när våra partner arbetar för att anpassa sig till klimatförändringarna som drabbar de fattiga allra värst, så kompletterar vi det genom att förmå beslutsfattare i Sverige och EU att ta klimatförändringarna på allvar och göra något åt dem.

PACJA uppmanar: Hedra era löften!

En av de organisationer som gett oss en hemläxa är nätverket Pan African Climate Justice Alliance. PACJA skapades med stöd från Diakonia och Christian Aid år 2008 och består idag av 300 organisationer från 45 afrikanska länder. Nätverkets syfte är att förena det afrikanska civilsamhället så att de ska få en starkare röst i exempelvis internationella klimatförhandlingar:

- Klimatförändringar är en verklighet som vi inte kan förneka. Industriländerna har inte hållit de löften de gett, säger Mithika Mwenda, PACJAs koordinator och skickar med en uppmaning till industriländerna:

- Hedra era löften, fullfölj era åtaganden! Vi måste överleva i Afrika.