Diakonia - Människor som förändrar världen

Öppenhet och transparens - så arbetar Diakonia

Diakonia är en ideell organisation som valt att hålla en lika hög grad av öppenhet som svenska myndigheter. Utgångspunkten är att alla dokument och handlingar inom Diakonia är offentliga. Undantag kan göras för bland annat personalfrågor eller där säkerhetsläget så kräver.

En öppen och transparent organisation

Diakonias offentlighetsprincip utgår från det som står i grundlagen kring rätten för medborgare att få tillgång till offentliga handlingar.

Att vara öppna, transparenta och tillgängliga är en självklar del av arbetet för ett bättre bistånd som utgår från mottagarnas behov, planer och administrativa system.

Transparens är till exempel ett av åtagandena som finns uttrycka i de så kallade Istanbulprinciperna, som i korthet handlar om bättre kvalitet på bistånd som sker via organisationer och folkrörelser (NGO:s).