Diakonia - Människor som förändrar världen
Taurai Kakore stödde oppositionen 2008. För det blev han jagad och hans hus brändes ner. Nu hoppas han på att det politiska klimatet ska förbättras i Zimbabwe, så att det som hände 2008 aldrig ka hända igen. Foto: Per-Ulf Nilsson

Zimbabwe: ACDP överbrygger våld och fiendskap

Under ytan i Zimbabwe ligger en ständig rädsla för politiskt hot och våld. 2008 var det som värst, när omkring 200 människor dödades. Men i några av de värst drabbade områdena sker nu ett fredsbygge av Diakonias samarbetsorganisation ACDP, som gett goda resultat.

Valförlust väckte våld

- Avsaknad av kommunikation är vad som leder till konflikt och mynnar ut i våld. Det menar Diakonias samarbetsorganisation ACDP, som framgångsrikt sedan 2008 byggt broar av kommunikation mellan tidigare fiender.

Det var 2008 som president Mugabes parti Zanu-PF förlorade parlamentsvalet och riskerade att förlora presidentposten. För att förhindra det släpptes våldet löst. Med stöd från partiet, polisen, militären och säkerhetstjänsten bussades unga män och krigsveteraner mot bybor och alla som kunde tänkas vilja rösta ”fel”. Folk tvingades åse misshandel och förstörelse och skrämdes till underkastelse.

Taurai Kakores hus brann ner

- De letade efter mig, berättar Taurai Kakore, en ung fattig man som tar de daglönejobb han kan få och som jobbar politiskt.

- De visste att jag stödde oppositionen. När de inte hittade mig slog de sönder och brände mitt hus. Sedan gick de vidare och rev också min brors hus.

Taurai kände många av angriparna. Idag lever han och andra sida vid sida med sina ”fiender”.

ACDP bygger broar mellan fiender

Sedan det här hände Taurai och andra som delade hans politiska åsikter har ACDP:s fredsarbetare mäklat fred och försoning i tre konfliktfyllda distrikt. Förövare och offer, politiker och bönder, män och kvinnor har mötts, konfronterats, diskuterat, analyserat och försökt förstå vad skapade konflikterna och vad som krävs för att komma över dem. Det krävs en vilja både uppifrån och nedifrån menar Francis Pawandiwa från ACDP:

- Om ledarna vill arbeta för fred, så är folk med dem. Men samtidigt måste freden börja med var och en av oss. Vi förstod under processens gång att det handlade om fred ända från familjenivån och sedan vidare upp i samhället. Vi lärde oss hur vi kunde lösa våra egna problem själva. Även om vi är olika kan vi arbeta tillsammans.

Konstruktiva samarbeten

Effekterna av ACDP:s arbete är många, berättar Lucia Manyuchi som arbetar för organisationen. Från by till kommun till distriktsnivå är samarbetet klart bättre än i de distrikt där ACDP:s program inte har genomförts. Det är därför tydligt att lokala problem kan lösas. Genom lokala projekt, som spar- och låneföreningar, växer också konkreta samarbeten som förenar folk i byarna.

Tänker kämpa för politisk förändring

En oro finns ännu kvar hos ACDP för vad som kan hända om makthavarna åter försöker släppa lös hoten och våldet inför de kommande valen. Taurai Kakore tänker dock kämpa för att det ska bli en politisk förändring. Han och alla andra hoppas och tror att situationen aldrig mer ska bli som 2008.