Diakonia - Människor som förändrar världen
RPL:s utbildningar av kvinnor och män var en av många bidragande orsaker till att valet i Mali anses som ett stort framsteg i landets arbete för demokrati och transparens.

Valet i Mali: RPL utbildar valobservatörer

I slutet av juli är det dags för presidentval i Mali, och oron för huruvida valprocessen kommer att gå rätt till är stor bland folket. Diakonias samarbetsorganisation RPL jobbar därför hårt för att utbilda valobservatörer som ska vara ett verktyg för ett rent och hederligt val.

Ett val efter en konflikt

I mars 2012 inleddes en statskupp i Mali, där som ledde till politiskt kaos och maktvakuum i landet. Extrema grupper i landets norra delar genomförde under 2012 ockupationer av bland andra områdena Timbuktu och Gao, och försatte mer än 470 000 människor i flykt.

Efter att situationen förbättrades har bland annat USA och Frankrike krävt att demokratiska val ska hållas i landet, för att återfå en politisk stabilitet. Det administrativa arbete för att möjliggöra valet har dock varit svårt att ro i land, och den långsamma tillverkningen av de över 7 miljoner valkort som ger folket möjlighet att rösta riskerar att inte komma ut till alla i tid.

Problem med valfusk

Under det förra presidentvalet i Mali fanns det många anklagelser om valfusk runt om i landet. Folk berättade om att de hade blivit erbjudna pengar för att rösta på en specifik kandidat, och trots att det fanns fler kvinnor än någonsin tidigare på valsedlarna blev det betydligt färre kvinnor än väntat som fick folkvalda positioner. Det här, kopplat med ett krångligt system där röstberättigade måste hämta ut valkort i speciella stationer innan de får rösta, gör att farhågorna är många inför valet.

Fler valobservatörer ska göra skillnad

För att se till att 2013 års val blir en start på fredliga och transparenta val har Diakonias samarbetsorganisation RPL den senaste tiden utbildat valobservatörer i det civila samhället. Dessa har fått lära sig hur valprocesser och rena val går till, och hur de kan arbeta för att motverka att fusk uppstår. Tanken är att det ska finnas valobservatörer från RPL:s utbildningar i minst 50 procent av Malis kommuner för att motverka det förmodade valfusket.

Ett uppskattat initiativ

RPL:s arbete med utbildning av valobservatörer har fått goda reaktioner från befolkningen och intressenter, särskilt då organisationen uttalat arbetar för att öka valdeltagandet, så att folkviljan tydligare speglas i valets resultat. Den goda relationen med intressenter är även viktig för att det ska bli en säker miljö för de röstberättigade att röra sig i under valdagen.

Diakonias landrepresentant Nicolas Sidibé ser att det är viktigt att Diakonia genom RPL:s arbete är med i hela valprocessen, från förberedelser till valobservation och rösträkning.

- Det här arbetet kommer att stärka transparensen och trovårdigheten för  valet, och öka civila samhällets röst i valet av en ny ledare för Mali, säger Sidibé.