Diakonia - Människor som förändrar världen

Se alla Diakonias seminarier från Almedalen!

Under Almedalsveckan 2013 höll Diakonia i två seminarier om det svenska biståndet samt genomförde utfrågningar om utvecklings- och klimatfrågor tillsammans med bland annat Amnesty och Naturskyddsföreningen. Här är alla samlade och kort sammanfattade.

2013-07-05

Biståndet - "resultatagendan" - mer givarstyrt bistånd eller bättre koll på resultaten?

Tillsammans med bland andra Svenska Kyrkan, riksdagsledamoten Desiree Pethrus (KD) och professor Janet Vähämäki diskuterade Diakonia hur biståndet ska kunna mätas på ett bra och relevant sätt utan att det ska gå till överdrift.

Internationella stolen med Acko Ankarberg (KD)

Samtalet med Acko Ankarberg ledde till löften om att Kristdemokraterna ska verka för klimatfinansiering utöver det svenska biståndet, och att det svenska biståndet ska utgå från mottagares perspektiv.

Internationella stolen med Anders W Jonsson (C)

Under utfrågningen menade Anders W Jonsson att det är intressant att utreda om utsläppsrätter ska öronmärkas för den gröna fonden, samt att en tortyrlagstiftning och additionell klimatfinansiering ska drivas av Centerpartiet för valet.

Internationella stolen med Gunilla Carlsson (M)

Gunilla Carlsson berättade under utfrågningen att den biståndspolitiska plattformen ska gå genom riksdagen, och att fri handel och öppenhet är viktiga prioriteringar som behöver göras.

Internationella stolen med Jonas Sjöstedt (V)

Jonas Sjöstedt utmärkte sig genom att svara ja eller i sak hålla med om varje fråga som organisationerna ställde, bland annat om bistånd efter mottagarnas behov och att förhindra vapenexport till diktaturer.

Bistånd och privata aktörer - om företagande och tillväxt. Vad är vinsterna och vad är riskerna?

I seminariet diskuterade Hans Linde (V), Magnus Walan, Diakonia och Abir al-Sahlani (C) om privata aktörers roll i biståndet. Där kom det bland annat fram att det måste vara samma krav på resultatredovisning för privata företag som för biståndsorganisationer, samt att mycket av biståndet kommer tillbaka till OECD-länderna.

Internationella stolen med Gustav Fridolin (MP)

Gustav Fridolin uttryckte under sitt samtal att Miljöpartiet tycker att det ska finnas ett solklart demokratikriterium i den svenska vapenexporten. Han anser även att de siffror Diakonia tagit fram om Sveriges del av den globala klimatfinansiering verkar rimliga.

Internationella stolen med Erik Ullenhag (FP)

Under samtalet med Erik Ullenhag uttryckte han att EU:s jordbrukspolitik är oanständig och måste förnyas, samt att biståndet kan vara utformat utifrån mottagarländernas perspektiv, om deras redovisningssystem är framtagna demokratiskt.

Internationella stolen med Carin Jämtin (S)

Carin Jämtin menade under sin utfrågning att skavsåren i PGU (Politik för Global Utveckling) syns i bland annat den svenska vapenexporten, klimatpolitiken och handelspolitiken. Hon menade också att effektivt bistånd kännetecknas av en sak: att mottagarländerna sätter dagordningen.