Diakonia - Människor som förändrar världen
Två barn framför ett hus med sina teckningar Judy, 5 år och Lian, 4 år leker och för en liten stund får de glömma sorgen och oron.

Världens Barninsamlingen 2018 går till barn på flykt i Libanon

Årets insamling till Världens barn är nu i full gång och cirka 45 000 frivilliga är i hela Sverige samlar in pengar för Världens Barn. Diakonias profilprojekt för 2018 är barn i flyktingläger i Libanon.

2018-09-19

Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien – över en miljon. I flyktinglägren råder brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress efter de fruktansvärda händelser de varit med om. Oron över nuet och framtiden överskuggar allt.

Diakonia arbetar tillsammans med organisationen Najdeh som ger psykosocialt stöd bland annat genom aktiviteter för barn. Det senaste året har varit intensivt. Najdehs socialarbetare har besökt över 1200 hushåll och berättat för människor om deras möjligheter och rättigheter i flyktinglägret.

Najdeh är en av få organisationer i Libanon som arbetar med palestinska flyktingar från Syrien. Förutom hjälp med det allra nödvändigaste, försöker organisationen ändra de lagar och regler som begränsar flyktingarnas möjligheter. Najdeh och Diakonia har inlett ett projekt där vi med påverkan och rättslig hjälp arbetar för att palestinska flyktingar från Syrien ska få vistas lagligt i Libanon.

I Najdehs center runtom i Libanon får både barn som vuxna hjälp att bearbeta traumatiska minnen från kriget och psykologiska problem som uppstått i dess spår. Flyktingarnas mentala hälsa har förvärrats i takt med att deras situation försämrats när pengarna från internationella donatorer sinat. Stödet från Världens Barninsamlingen är därför otroligt betydelsefullt!