Diakonia - Människor som förändrar världen
Riksdagspartiernas svar i Diakonias mellanvalsenkät 2020 – Världen kan inte vänta.

Världen har inte råd med skatteflykt

Vi befinner oss mittemellan två riksdagsval och partierna uppvisar nu ett brett stöd för gemensamma EU-regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skatter och vinster för varje land som de är verksamma i. Samtidigt backar Kristdemokraterna i skatteflyktfrågan. Det visar den enkät som vi låtit partiledarna besvara.

2020-11-24

Skatteflykt från utvecklingsländer innebär att länder går miste om stora summor pengar som istället behövs för välfärd. Det handlar om hundratals miljarder dollar per år i förlorade skatteintäkter.

– Världen har inte råd med skatteflykt. Särskilt inte i kölvattnet av pandemin då behoven att bygga upp länder med egna resurser inom framförallt sjukvård och utbildning är mycket stora, säger Lena Ingelstam. 

Skatteflykt möjliggörs av slutna skatteparadis och dolda transaktioner. Ökad öppenhet är därför en nyckelfråga för att motverka utflödet. I EU diskuteras gemensamma regler för att multinationella företag öppet ska redovisa sina skatter och vinster för varje land de är verksamma i. Det är en åtgärd som skulle motverka skatteflykt, öka insynen och ge möjligheter till ansvarsutkrävande. Regeringen har röstat nej till förslaget och blockerat processen i EU. Därmed har Sverige allierat sig med länder som pekas ut som skatteparadis.

Offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag  är en nyckelfråga för att motverka skatteflykten. Skatteflykt drabbar främst människor som lever i fattigdom och slår särskilt hårt mot flickor och kvinnor. Redan före coronapandemin saknade utvecklingsländer hela 2500 miljarder dollar per år för att kunna nå FN:s globala utvecklingsmål. Pandemin har förvärrat situationen.

– Det är viktigt att insynen i multinationella företags skattebetalningar ökar för att motverka skatteflykt och möjliggöra ansvarsutkrävande. Sverige måste byta fot och stödja offentlig land-för-land-rapportering i EU, säger Penny Davies, senior policyrådgivare inom utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Steg åt fel håll

Årets enkät visar att Kristdemokraterna inte längre tydligt stödjer gemensamma EU-regler om att multinationella företag öppet ska redovisa sina skatter och vinster för varje land som de är verksamma i. De har tidigare varit en aktiv förespråkare av offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Årets tveksamma svar i form av annat är oroväckande. Även Moderaterna och Socialdemokraterna uppger annat som svar. Sverigedemokraterna har inte kryssat i svarsalternativ, men reserverar sig i sina kommentarer.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet kommenterar i enkäten att de likt regeringen anser att förslaget om offentlig land-förland-rapportering bör ses som en skattefråga och beslutas enhälligt av alla EU:s medlemsländer. I praktiken innebär detta att Sverige på EU-nivå sätter stopp för ett sådant förslag. Att EU-länderna kommer nå enhällighet i frågan är högst osannolikt eftersom länder utpekade som skatteparadis – Cypern, Irland, Luxembourg och Malta – blockerar förslaget.

Det är svårt att uppskatta hur mycket skattepengar som går förlorade eftersom skatteflykt sker i det fördolda. Men Internationella Valutafonden (IMF), uppskattar att utvecklingsländerna drabbas av skatteförluster på runt 200 miljarder dollar per år. Den summan skulle räcka till utbildning för 248 miljoner barn som idag inte går i skolan. 

Multinationella företag måste kunna granskas. Öppen redovisning av deras aktiviteter är avgörande för att få stopp på skatteflykt, korruption och annan kriminell ekonomisk verksamhet.

Mer från enkäten

 • Bistånd räddar liv

  Diakonia har tagit tempen på partiernas syn på bistånd. Två år före riksdagsvalet 2022 ser vi ett fortsatt brett stöd för att Sverige ska avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. Samtidigt backar...
 • EU går före men var är Sverige?

  Två år efter riksdagsvalet uppvisar partierna ett ökat stöd för en ny lagstiftning kring företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Det visar den enkät som vi låtit partiledarna besvara. Samtidigt...
 • "Vi förväntar oss mer"

  Förord av Diakonias generalsekreterare Lena Ingelstam i Diakonias mellanvalsenkät 2020 – Världen kan inte vänta.
 • Diakonias partiledarenkät 2018 - Sex löften om framtida utrikespolitik

  I Diakonias partiledarenkät 2018 konstaterar vi att det finns ett stort politiskt stöd bland partierna för att låta mänskliga rättigheter och fattiga människors behov styra utrikespolitiken. Vi lyfter i rapport...