Diakonia - Människor som förändrar världen
Al-Salam Sports Club i Gaza är en unik mötesplats för funktionshindrade kvinnor. Tagreed Abuhatab och Kamilia Abu Karsh tränar tillsammans. Foto: Kent Klich

Gaza: Träning som öppnar nya vägar för kvinnor

Antalet personer med fysiska funktionsnedsättningar i Gaza har ökat kraftigt efter kriget i somras. Det vanliga är att funktionsnedsatta hålls hemma. Särskilt kvinnor. Diakonia stödjer det enda centret i Gaza där de kan träna och mötas. En av de som kommer dit är Abeer Al-Horokly.

2014-11-24

"Permobilen betydde frihet för mig"

Hon viker ner bandaget om sin vänstra fot som skadades under kriget i somras. Hon saknar känsel på fotens utsida, men inuti värker foten. Fast värre än fotskadan är kanske förlusten av hennes eldrivna permobil.

– Den blev helt förstörd under kriget. Den går inte att reparera. Att förlora den var som att förlora en del av mitt liv. Permobilen betydde frihet för mig, säger tjugoettåriga Abeer Al-Horokly.

Abeer Al-Horoklys permobil förstördes under sommarens krig i Gaza. Trots det tar hon sig till Al Salams Sports Club nästan varje dag. Foto: Kent Klich

Vi träffar henne på Al-Salams Sports Club i Gaza som har blivit en mötesplats för kvinnor med fysiska funktionshinder. 
– Jag kommer hit nästan varje dag, säger Abeer Al-Horokly, med ett stort leende.

Liksom de flesta kvinnorna i lokalen sitter hon i rullstol. Hon har en medfödd skada i benen som gör att hon inte kan gå. En vän berättade om Al-Salams Sports Club på Facebook och visade ett foto från centret. Då hade Abeer just slutat skolan och en dag för tre år sedan tog hon sig hit på egen hand utan att någon i hennes familj visste om det. Den förhärskande attityden i Gaza är att funktionshindrade inte ska vara aktiva, det ”normala” är att de håller sig hemma. Eller kanske snarare att de hålls hemma.

Det israeliska angreppet i juli-augusti medförde att 2 205 palestinier dödades varav 521 barn. 11100 palestinier skadades, varav 3374 barn. Runt 1000 av dessa barn beräknas få bestående funktionsnedsättningar. 50 personer har fått ben eller armar amputerade. Då ska man veta att Gaza redan hade omkring 30 000 invånare med funktionsnedsättningar, i många fall från de två föregående krigen. I det här kriget dödades 71 israeler varav 4 civila. 

När hennes familj senare besökte centret var det ingen som hade några invändningar längre. Hon visar hur elegant hon hanterar ett spjut sittande i rullstol. Kulstötning, spjut och diskus är favoriter. Idrottsträningen får henne att må bra och känna sig delaktig.

Israelisk militär gick in i bostadsområdet

Hon bor tillsammans med sin familj i Al-Shujaya i östra Gaza, ett av de områden som förstördes mest under Israels angrepp i somras. Hela bostadskvarter ligger i ruiner och ett sjukhus jämnades med marken. Skolan för flickor med fysiska funktionshinder, som Abeer gick på under en tid, finns inte heller kvar. Abeer berättar om dramatiken när israelisk militär gick in i bostadsområdet:

– Jag lämnade hemmet före resten av familjen eftersom jag inte kan ta mig fram lika fort som de. Rullstolen träffades baktill så jag ramlade omkull. Det var dammigt omkring mig, men jag såg att det låg flera döda på gatan. Då drömde jag att jag kunde springa.

En granne bar iväg henne och de lyckades undkomma.

– Jag hörde att pappa ropade efter mig men jag var så chockad att jag inte kunde svara.

Efter vapenvilan är Abeer beroende av att ena brodern eller någon vänlig granne skjutsar henne till träningscentret. Under de senaste sex åren har Abeer upplevt tre krig: 2008-2009, 2012 och 2014. De har gjort alla idrottsaktiviteter omöjliga. Tillvaron under krigen har handlat om att klara dagen.

Idrotten stärker självförtroendet

Mohammed Alarabi, som leder verksamheten vid centret berättar att centrets tränare fortbildar idrottslärare och studenter i hur funktionsnedsatta bör bemötas. Den här dagen tränar tolv unga kvinnor på Al-Salams Sports Club. Ljudnivån är hög och stämningen uppåt. Det skrattas och pratas. Annars brukar kvinnor i Gaza hålla en låg profil och varken synas eller höras mycket. I synnerhet inte kvinnor med funktionsnedsättningar.

– Vi ser hur våra deltagares självförtroende växer av idrotten. Och så blir de hjältar för andra kvinnor med funktionsnedsättningar, säger Mohammed Alarabi.