Diakonia - Människor som förändrar världen
Catherine Wanjiku hjälper till med risutdelning i Al-Hidaaya-lägret där det bor 125 familjer. Foto: ACT Alliance/Paul Jeffrey

Torka i Somalia - vi är på plats

Sedan några månader tillbaka jobbar Diakonia i Somalia med att hjälpa människor som drabbats av matbrist till följd av den ovanligt svåra torkan. Arbetet sker parallellt med det långsiktiga biståndet. 

2015-01-12

Brist på mat och vatten

I de östra delarna av Somalia, i Puntland och i centrala delarna, Galmadug, råder det fortfarande mat- och vattenbrist. På sina håll har det regnat lite men inte alls tillräckligt.

Diakonias arbetar på plats inom ramen för ACT Alliance och våra lokala samarbetsorganisationer Kaalo och Horseed. Båda organisationerna har samarbetat länge med Diakonia i det långsiktiga arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati. Diakonia är en av de svenska organisationer som varit på plats längst i Somalia. 

Vi hjälper till med mat, näring och tak över huvudet till de som flytt på grund av torkan. Arbetet består också i att hjälpa till med redskap och annat försörjningsstöd.

I södra och mellersta delen av Somalia beror matbristen bland annat på konflikterna mellan olika grupper, vilket begränsat möjligheten till handel. Givetvis har plantering av grödor och jordbruksmöjligheter försvårats då nederbörden varit så liten.

Med din gåva kan vi hjälpa fler! TACK!