Diakonia - Människor som förändrar världen

Tio år sedan tsunamin

Den 26 december är det tio år sedan tsunamin - katastrofen som berörde oss svenskar som få katastrofer har gjort. Diakonia gav akut humanitär hjälp och bidrog under tre år till återuppbyggnad i Sri Lanka, Somalia, Indien och Indonesien. Bland Diakonias givare var generositeten och engagemanget stort. På kort tid samlades åtta miljoner kronor in. Dessutom bidrog Radiohjälpen och Sida med medel.

2014-12-25

Sri Lanka

De största insatserna efter tsunamin gjorde Diakonia i Sri Lanka. Under tre år fördelade Diakonia 31 miljoner på katastrofhjälp och återuppbyggnad i landet. Våra insatser skedde främst i disktrikten Ampara, Batticaloa och Trincomalee. 

Eftersom vi har många lokala samarbetsorganisationer, kunde vi snabbt vara på plats med akut hjälp. I början handlade hjälpen naturligtvis om att rädda liv: mediciner, förband, kläder, filtar och tältdukar och andra förnödenheter.

Se ett arkivinslag från TV4, som följde med Diakonia till en isolerad by dagarna efter tsunamin

Efter den första veckans akuta läge övergick vi till att jobba med registering för att underlätta familjeåterförening. Vi försåg nödställda med cement, plåt och annat byggmaterial, bidrog med skoluniformer och böcker till barns utbildning samt gav startkapital och nya redskap till bland annat fiskare. I den fasen gav vi också stöd till reparationer och bygge av brunnar och vattentäkter. 

Efter ungefär ett halvår kunde arbetet med återuppbyggnad inledas. Detta pågick sedan fram till 2007 och insatserna skedde tillsammans med det vanliga, långsiktiga biståndsarbetet. Återuppbyggnaden försvårades av att Sri Lanka befann sig i krig. Idag råder det officiellt fred i Sri Lanka, men mycket i landet präglas fortfarande av konflikten. 

I filmen ovan berättar några av de drabbade invånarna, representanter från ett par samarbetsorganisationer och Diakonias landchef om hur livet ter sig tio år efter tsunamin. Foto: Sean Stephen.

Somalia

Det är inte så välkänt, men även Somalia på Afrikas östkust drabbades av tsunamin. Diakonia gav stöd till människor som drabbades i området Puntland. Hjälpen bestod bland annat av återuppbyggnad av bostäder, skolor, utbildning och psykologhjälp till drabbade. Totalt åtta miljoner fördelades ut till arbetet efter tsunamin i Somalia under åren 2005-2007. 

Indien

I Indien genomförde Diakonia en hjälpinsats för kastlösa i delstaten Tamil Nadu. Denna genomfördes av den lokala organisationen SIRD. Pengarna, drygt tre miljoner kronor, användes till bland annat bostäder och hjälp till självförsörjning. 

Indonesien

Indonesiens folk drabbades på ett skoningslöst sätt av tsunamin. Diakonia bidrog med drygt två miljoner kronor till en stor hjälpinsats som leddes av det globala nätverket ACT Alliance. Även här spelade lokala organisationer den ledande rollen och delade ut mat, mediciner, första hjälpenlådor, platsskynken och bistod med psykologhjälp till de drabbade.