Diakonia - Människor som förändrar världen
Mwende, 5 år, och Nicolas, 3 år, är kusiner och lever i Kitui-distriktet i Kenya. Tack vare Diakonias samarbetsorganisation NCCK har deras föräldrar kunnat förbättra sina odlingsmetoder. Idag har de mat så det räcker till hela familjen. Foto: Alex Pritz.

Till Europas regeringar: Rör inte biståndet!

För bara några månader sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030, men idag går stora delar av biståndet till annat än fattigdomsbekämpning. Trots det vill flera EU-länder luckra upp biståndgreppet ytterligare. Därför uppmanar Diakonia tillsammans med Concord och flera andra organisationer Europas regeringar att värna om biståndet. 

2016-02-02

Just nu pågår en process där OECD:s biståndskommitté (OECD DAC) ser över vad som ska kunna räknas som bistånd. Vid kommitténs möte i februari väntas de anta en ny definition och i dagarna träffas EU:s biståndsministrar för att diskutera en eventuell gemensam definition. Flera av medlemsländerna driver på för att vidga begreppet, så att biståndet i ännu större utsträckning än idag tillåts finansiera militära utgifter och ett inhemskt flyktingmottagande.

Risken är stor att det blir världens fattigaste som förlorar på en bredare biståndsdefinition, eftersom mer resurser kan gå till insatser som inte är riktade mot fattigdomsbekämpning. Redan idag ger till exempel länder som Sverige, Nederländerna och Danmark mer bistånd till sig själva än något annat enskilt land, eftersom pengarna stannar kvar inom landets gränser.

Därför stödjer Diakonia kampanjen ”Protect the poorest”, som drivs av bland annat Concord, där EU:s ledare uppmanas att föra en solidarisk och human flyktingpolitik, men inte på bekostnad av världens fattigaste. Vi vet att Europas regeringar står inför svåra budgetbeslut, men lösningen är inte att dra ned på biståndet.

Skriv på och stötta kampanjen ”Protect the poorest” du också! Eller dela följande meddelande i dina kanaler.

Dear European Leaders,

Please meet the needs of refugees arriving at our borders without doing so at the expense of the world's poorest. Make sure aid is focused on fighting extreme poverty and prioritises the countries and people that have the least.