Diakonia - Människor som förändrar världen

Tack för att du väljer att spara etiskt

Ett varmt tack till dig som sparar i Humanfond! Ditt sparande bidrar till vårt viktiga arbete. 

2016-02-11

Det finns många som sparar med hjärtat. Ett samarbete som grundas på en vilja att göra något gott kan göra stor skillnad. Under 2015 har spararna i Humanfond bidragit med 1 350 422 kronor till Diakonias arbete.

Genom åren har vi fått gåvor på Hjärtedagen motsvarande 22 183 123 kronor från alla er som fondsparar i Humanfond. Det är vi både stolta och glada över.

Vi vill därför tacka alla er som genom fondsparande stöttar vårt viktiga ideella arbete. Valet att spara i en ideell fond, eller gåvofond, är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling,