Diakonia - Människor som förändrar världen
Finansminister Magdalena Andersson är emot offentlig land-för-landrapportering för företag, eftersom hon menar att företags vinster är en skattefråga. Foto: EU (finansministermötet, dec 2019)

Sverige röstade emot ökad öppenhet som stoppar skatteflykt

Den 28 november röstade EU:s medlemsländer ner förslaget om att multinationella företag öppet ska rapportera sina vinster och hur mycket skatt de betalar i de länder som de är verksamma i. Offentlig land-för-land-rapportering är viktigt för att motverka skatteflykt, men beslutet blockeras av flera länder – däribland Sverige.

2019-12-09

Anledningen till att Sveriges regering röstade emot förslaget är att de anser att det har fel rättslig grund, något som inte bara ifrågasätts av Diakonia, utan även i EU-kommissionens analys och av Finland som har ordförandeskapet fram till årsslutet.

Förslaget om att multinationella företag öppet ska rapportera sina vinster, skatter och annan relevant finansiell data, så kallad offentlig land-för-land-rapportering, har diskuterats under flera år inom unionen. EU-kommissionen presenterade redan 2016 ett förslag om att medlemsländerna bör införa gemensamma rapporteringsregler, och parlamentet antog året därpå ett eget förslag som var ännu mer långtgående än kommissionens.

Sverige blockerar 

Processen har sedan stått stilla eftersom medlemsländerna inte har kunnat enas om den rättsliga grunden för förslaget. Så sent som i mars beklagade EU-parlamentet bristen på framsteg och uppmanade medlemsländerna att enas så att förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen kan inledas.

Sverige tillhör de länder som tidigare har blockerat förhandlingarna, och gjorde så även på konkurrenskraftsrådets möte den 28 november, tillsammans med bland annat Cypern, Irland, Luxemburg och Malta, länder som har pekats ut som skatteparadis. Därmed nåddes inte den kvalificerade majoritet som behövdes för att ta vidare förslaget om en land-för-land-rapportering.

Sverige ifrågasätts

Statssekreterare Leif Jakobsson motiverar regeringens nej i en replik till Oxfam i Aftonbladet med att offentlig land-för-land-rapportering är en skattefråga, och därför ska beslutas med enhällighet av EU:s medlemsländer. Det framfördes även av finansminister Magdalena Andersson när EU:s finansministrar diskuterade förslaget den 5 december.

Men flera länder ifrågasätter Sveriges beslut. EU-kommissionen framförde på mötet mellan finansministrarna att offentlig land-för-land-rapportering handlar om just rapportering. Det vill säga att det inte berör skatteregler, och därför inte inskränker medlemsländers bestämmanderätt om skattefrågor. EU-kommissionen menar att det helt enkelt handlar om att öka insynen och på så sätt motverka skatteflykt. 

Det finns redan en liknande offentlig rapportering för banksektorn, som infördes utan stort motstånd. Diakonia anser att det bara är logiskt att samma rapportering även ska gälla för multinationella företag i alla sektorer.

Finland driver på

Finlands arbetsmarknadsminister Timo Harakka, som ledde mötet i konkurrenskraftsrådet den 28 november, skriver i ett blogginlägg att förslaget inte är en skattefråga, utan innebär en mer detaljerad rapportering från storföretagen. Han skriver att ambitionen är att hitta en lösning innan Finland lämnar över stafettpinnen i januari. Timo Harakka säger i en intervju att ”ingen är förvånad över att Luxemburg, Malta, Cypern och Irland är emot. Ironiskt är knappast ordet.”

Partier sviker löften

I Diakonias partiledarenkät inför valet 2018 svarade fem av åtta riksdagspartier – MP, V, C, L och KD – att de ”kommer arbeta för gemensamma regler inom EU för offentlig land-för-land rapportering för att motverka skatteflykt och öka allmänhetens insyn”. När frågan var uppe i EU-nämnden den 22 november visade det sig dock att stödet inte var särskilt starkt från C, L och MP eftersom de stod bakom regeringens beslut. V och KD lämnade in en gemensam avvikande åsikt och gick därmed mot regeringens beslut i frågan. 

 

Resultat av EU-omröstningen 28 november:

Medlemsländer som stödjer beslutet: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Spanien.

 Medlemsländer som blockerar beslutet: Cypern, Estland,  Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike.

Medlemsländer som inte uttryckte någon åsikt: Finland, Tyskland och Storbritannien.

Se även:

Diakonias pressmeddelande från den 28 november 

Diakonias och Eurodads brev till finansminister Magdalena Andersson den 19 november

Mer bakgrund till land-för-land-rapportering