Diakonia - Människor som förändrar världen

Sverige får viktig klimatlag

Medan den nyinstallerade presidenten Donald Trump rullar tillbaka miljö- och klimatlagstiftning i USA, sätter munkavle på klimatforskare och myndigheter och ger klartecken till oljepipelines så väljer Sverige en annan väg. Den 2 februari presenterade Sveriges statsminister Stefan Lövfen och klimatminister Isabella Lövin ett förslag på klimatpolitiskt ramverk för Sverige.

2017-02-03

Det nya förslaget är en överenskommelse mellan sju av Riksdagens partier (alla utom SD) som arbetat tillsammans i Miljömålsberedningen. Lagen förväntas träda i kraft 1 januari 2018 och betyder att alla kommande regeringar måste agera för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att Sverige ska ha netto-noll utsläpp år 2045.

Vi på Diakonia gav synpunkter på förslaget när det var ute på remiss under förra året. Vi lyfte fram behovet av att politiken utformas så att den också främjar fattigdomsbekämpning och jämställdhet. Att Sverige nu är ett av få länder som har en klimatlag är viktigt.

- Det betyder att alla kommande regeringar har ett ansvar att planera och följa upp klimatåtgärder. Målet skapar långsiktiga förutsättningar för såväl företag och hushåll som myndigheter, säger Anna Axelsson, klimatrådgivare på Diakonia.

Klimatlagen innehåller grundläggande bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete. Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

- Nu är det slut på godtycket i klimatpoltiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat i ett pressmeddelande.

Läs gärna våra remissvar