Diakonia - Människor som förändrar världen
graf som visar bankernas betyg

Ny granskning visar: Svenska storbanker dåliga på jämställdhet

Svenska banker får låga betyg inom jämställdhet, släpar efter i klimatarbetet och har absolut svagast riktlinjer för att motarbeta skatteflykt. Det visar Fair Finance Guides årliga hållbarhetsrankning av bankernas riktlinjer, som släpps för femte året i rad.

2018-11-06

2018 års granskning av svenska bankers riktlinjer och arbete med hållbarhet visar att bankerna har förbättrat sig något. I genomsnitt ställer sig bankerna bakom 56 procent av internationella principer för hållbarhet, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan förra året.

Bland storbankerna ligger Swedbank fortsatt i topp med 64 procent och drar ifrån tvåan SEB som faller tillbaka något. Störst förbättring har Danske Bank gjort och lämnar därmed över jumboplatsen till Nordea som är banken med svagast riktlinjer. De två nischbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank ställer fortsatt högst hållbarhetskrav.

Låga betyg inom jämställdhet

Nytt i årets granskning är att bankernas jämställdhetsarbete undersökts. Resultatet visar att bankerna endast uppfyller 41 procent av internationella principer för jämställdhet vilket är näst sämst bland alla 14 hållbarhetsområden.

Swedbank och Ekobanken är de enda av bankerna som har minst 40 procent kvinnor i styrelsen, ledningsgruppen och i seniora chefspositioner. Lägst andel har Danske Bank som inte har jämställdhet på någon nivå och dessutom inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. Även SEB och Nordea har en låg andel kvinnor i ledningen, där bara en femtedel är kvinnor.

Positivt är dock att bankerna arbetar för att öka det interna jämställdhetsarbetet. Bland annat kartlägger de flesta bankerna oskäliga löneskillnader och några banker har särskilda program för kvinnors professionella utveckling för att de lättare ska nå beslutsfattande positioner.

Men bankerna ställer samtidigt väldigt få jämställdhetskrav på företagen de finansierar och investerar i.

- Svenska banker är delägare i tusentals företag runt om i världen och de borde ställa mycket högre krav för att främja jämställdhet i företagen. Undersökningar visar också att jämställda företag är mer lönsamma än de som bara har män i toppen, så det borde verkligen ligga i bankernas intresse att ta större hänsyn till jämställdhetsfrågor, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Fair Finance guide kan du jämföra banken och även mejla din bank med uppmaningen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

 

Ladda ner rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Policyrapport 2018 897 KB PDF