Diakonia - Människor som förändrar världen
Representanter från Axfood, Coop, Greenfood och SIWI besökte Ica-dalen i södra Peru för att studera effekterna av storskalig produktion av sparris på människor och miljö. Foto: Elin Stenung/Diakonia

Livsmedelsföretag studerar vattenbristen i peruanska Ica-dalen

Efter vår rapport om vattensituationen i södra Peru bjöd vi in tre av de granskade svenska livsmedelsföretagen att följa med på en studieresa till det sparrisexporterande området. De mötte flera lokala aktörer och bidrog även till ökad dialog och konstruktiva diskussioner, vilket förhoppningsvis leder till en positiv utveckling framöver.

2019-04-08

Trots att Peru är ett av de länder i Sydamerika som har störst brist på vatten är landet ledande exportör av den vattenkrävande grödan sparris. De storskaliga exportföretagens närvaro i Ica-regionen i södra Peru har visserligen skapat nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt men överanvändandet av vatten i produktionen har också lett till en akut vattenkris. För stora delar av invånarna innebär det att de endast har tillgång till vatten två gånger i veckan.

Rapporten "Till sista droppen"

I november år 2018 släppte Diakonia och Swedwatch i samarbete med vår lokala samarbestorganisation, CODEHICA rapporten, "To the last drop - Water and human rights impacts of the agro export industry in Ica, Peru: the responsibility of buyers", för att uppmärksamma svenska livsmedelsföretag som importerar sparris från Ica-dalen på den ohållbara situationen.

Baksidorna med blomstrande export

Exportjordbruket i Ica-dalen har även andra baksidor. Konkurrensen om vattnet orsakar konflikter. Bristen på barnomsorg gör att många föräldrar tvingas låta äldre syskon ta hand om yngre. Och även om arbetsförhållandena förbättrats något under det senaste decenniet så visar granskningen att kränkningar av arbetsrätten fortfarande sker på plantagen. Arbetare vittnar om låga levnadslöner, uppsägningar utan anledning, utebliven ersättning vid sjukfrånvaro och trakasserier mot fackligt engagerade.

Livsmedelsföretag brister i uppföljningen

Rapporten visar bland annat att de svenska företagen behöver stärka sina processer i att genomföra risk- och konsekvensanalyser för mänskliga rättigheter och vi rekommenderar företagare som köper frukt och grönsaker från Ica-dalen att använda sitt inflytande för att skapa en dialog på lokal nivå som kan leda till att problemen hanteras.

Svenska företag med på studieresa till Ica-dalen

Rapporten skapade debatt i Sverige och tre av de granskade företagen Axfood, Greenfood och COOP tackade ja till vår inbjudan att resa med oss till Ica-dalen för att lära sig mer om situationen och möta inblandade aktörer.

Med på resan var även Stockholm International Water Institute – SIWI, som  bidragit med sina expertkunskaper kring vatten till rapporten och även gjorde det på plats.

Under fyra dagar besökte representanter från företagen tillsammans med Diakonia, Swedwatch och CODEHICA bland annat det lokala vattenmyndigheten, fackförbund, bondekooperativ och arbetare på exportföretagen, för att få en så komplett bild som möjligt av kontexten.

– Det har varit väldigt värdefullt för oss att komma hit till Icadalen och få träffa flera parter och höra hur de ser på situationen. Vi uppskattar att Swedwatch och Diakonia öppnat upp för möjligheten att komma närmare det lokala samhället. Vi har lärt oss mycket under de här dagarna och jag hoppas att vår närvaro kan leda till en ökad dialog mellan olika parter, kommenterade Christina Snöbohm, chef för global hållbarhet på Coop, i slutet av veckan.

Lokal lansering av rapporten

Den sista dagen på resan lanserades rapporten lokalt i Ica. Eventet var fullsatt och representanter från bland annat exportföretag, nationella vattenmyndigheten, handelsministeriet, svenska ambassaden och småjordbrukare samlades för att ta del av resultaten och paneldebatterna som följde. I en av panelerna medverkade de svenska företagen där flera av dem lyfte vikten av hållbar produktion både miljö- och rättighetsmässigt, samt att såväl svenska konsumenter som företag ständigt efterlyser mer information om de produkter som säljs i svenska mataffärer.

– Det har varit en fantastisk möjlighet att få vara här och få mer kunskap om ett så pass komplext område och möta flera parter och ha konstruktiva diskussioner för att förhoppningsvis skapa en positiv utveckling framöver, sa Lisa Isakson, head of communication and CSR på Greenfood.

Forum för konstruktiv debatt

På grund av de konflikter som råder i regionen har den här typen av event, där olika parter möts varit ytterst ovanliga och när det händer är stämningen ofta konfrontativ. En stor vinst med granskningen är därför att vi genom lanseringen av rapporten lyckades skapa ett forum för konstruktiv debatt där olika aktörer möttes. Förhoppningen är att det ska leda till en förbättrad situation vad gäller såväl vatten som arbetsrelaterade rättigheter i Ica-dalen.