Diakonia - Människor som förändrar världen
Fredsmur på gränsen mellan Sdrot och Gaza. Foto: Diakonia Fredsmur på gränsen mellan Sderot och Gaza. Foto: Diakonia

Studieresa till Israel och Palestina i november 2017

Tillsammans med Svenska kyrkan anordnar Diakonia en studieresa för journalister till Israel och Palestina 5-12 november. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om området, att nyansera och problematisera bilden av konflikten och att skapa kontakter. Vi går bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

2017-04-27

Möten med olika aktörer

Svenska kyrkan och Diakonia har lång erfarenhet av att arbeta för fred och försoning i regionen, med de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten i fokus.

Vi arbetar nära både israeliska och palestinska civilsamhällesaktörer som människorättsorganisationer, religiösa institutioner (kristna, judiska och muslimska), samt med olika FN-organ och andra internationella aktörer. Under studieresan träffar vi flera av dessa. Vi kommer även att träffa andra aktörer som verkar i området. Exempel på sådana är palestinska och israeliska journalister, myndighetsrepresentanter och politiker, men också människor som lever mitt i konflikten, som exempelvis bosättare och palestinska flyktingar.

Kostnader och stipendium

Vi har plats för 8 deltagare. Kostnaden för resan är cirka 20 000 kronor. Du kan söka stipendium som täcker kostnader för resa och logi med helpension samt för kostnader på plats. Det är viktigt att vara korrekt försäkrad vid resor till området, detta står du som deltagare själv för.

Datum och program

Vi reser från Arlanda söndag den 5 november och kommer hem söndag den 12 november. Detaljerad reseinformation skickas ut i slutet av oktober.Det mesta sker på engelska och vi kommer att bo på Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem.

Ansökan senast 28 maj

Du ansöker genom att fylla i formuläret på Svenska Kyrkans webbplats. Din ansökan vill vi ha senast den 28 maj. Utifrån de ansökningar vi får, gör vi ett urval av åtta deltagare. Våra urvalskriterier baseras på möjligheten att tillgodogöra sig resan, och vi söker även få spridning över landet. De som väljs ut annonseras på www.svenskakyrkan.se/journalistresa under vecka 25.

I september kommer en informationsträff att hållas i Stockholm för de som blir uttagna.