Diakonia - Människor som förändrar världen

Dags att stoppa biståndet till Sverige

Diakonia tycker att det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar på biståndet med 479 miljoner. När 8,9 miljarder kronor av bistånd stannar i Sverige så blir Sverige i själva verket det största biståndslandet. 

2015-04-16

8,9 miljarder kronor i avräkningar

Avräkningarna som aviseras i vårbudgeten innebär att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet stannar i Sverige. Därmed blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd.

8,9 miljarder kronor motsvarar Sveriges totala årliga humanitära bistånd plus hela biståndet till hälsovård, stöd till barns utbildning och biståndet till rent vatten och sanitet. Det är helt enkelt en enorm mängd pengar.

- Det bör vara en självklarhet för varje land som vill leva upp till idealen om mänskliga rättigheter att hjälpa dem som drabbas av krig och katastrofer genom ett generöst flyktingmottagande. Men det är inte rimligt att låta världens fattiga betala notan, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.