Diakonia - Människor som förändrar världen

Skriv under för klimatet!

Parisavtalet var en framgång, men är än så länge bara ord på ett papper. Vi behöver påminna världens ledare om att vi vill se ambitiösa åtgärder för att minska klimatpåverkan och för att fattiga människor inte ska drabbas orimligt mycket av klimatförändringarna. Därför skriver Diakonia under uppropet Interfaith Climate Change Statement.

2016-04-13

Diakonia är, genom ACT Alliance, med på ett upprop från religiösa ledare från hela världen, och från alla världsreligioner, som ska sätta press på världens länder så att de inte tappar fart i klimatarbetet.
- Det går inte att vänta med åtgärder för att minska utsläpp och höja motståndskraften mot klimatförändringar. Därför är det viktigt att vi nu gemensamt sätter press på politikerna att göra verklighet av sina löften, säger Anna Axelsson, policyrådgivare klimat på Diakonia.

Den 22 april samlas statschefer i New York för att underteckna Parisavtalet. Det är första steget mot att Parisavtalets mål och löften ska bli verklighet. Genom att underteckna visar länderna sitt engagemang för klimatarbetet och sin avsikt att ratificera avtalet. Att de skriver under innebär också att de inte får agera på tvärs med avtalets mål och syfte.  Det är först när 55 länder (som motsvarar 55 procent av alla växthusgasutsläpp) ratificerat avtalet som det blir juridiskt bindande. Vi måste låta ledarna som samlas i New York veta att vi vill se att avtalets åtgärder blir verklighet.

Vi vill:

  • Att väldens länder snabbt signerar, ratificerar och implementerar Parisavtalet och höjer sina mål för utsläppsminskningar för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader
  • Att de globala utsläppen börjar minska senast 2020 – annars är det omöjligt att klara 1,5-gradersmålet
  • Att finansiering till fattiga länder ökar, särskilt till anpassning och ersättning för förlust och skada
  • Att subventioner till fossila bränslen snabbt fasas ut och att vi klarar den globala omställningen till 100% förnybar energi till 2050
  • Att trossamfund minskar utsläpp från sina verksamheter
  • Att investeringsflöden skiftas från fossila bränslen till förnybar, inklusive inom trossamfundens verksamheter

Uppropet kommer att överlämnas till ordföranden i FNs generalförsamling den 18 april. Var med och visa att du stödjer uppropet! Låt din röst höras ända till New York: skriv under här!