Diakonia - Människor som förändrar världen

Så ska Parisavtalet bli verklighet

Den första förhandlingsrundan sedan Parisavtalet antogs i december har nu avslutats, och parterna har kommit över riktlinjer för hur arbetet ska genomföras kommande år. 

2016-05-27

- Länderna har generellt sett varit positiva och konstruktiva, vilket är avgörande för att alla detaljer som ska göra Parisavtalet funktionellt ska bli klara i tid, säger Anna Axelsson, policyrådgivare klimat på Diakonia.

Under två veckor har länderna nu träffats i Bonn för att komma överens om agendan som ska styra kommande års arbete och hur formerna för hur det arbetet ska se ut.

- Tiden det tog att komma överens om en balanserad agenda är väl investerad tid. Nu är det beslutat att länderna  ska fortsätta att ta fram vägledning både för arbetet med att styra utsläppsminskningar och för att öka anpassningsförmågan och minska sårbarheten för klimatförändringar.

Parisavtalet är förvisso antaget, och undertecknat av 177 länder, men för att det ska gå att tillämpa i praktiken återstår mycket arbete. Därför kommer de diskussioner som påbörjats i Bonn den här gången att fortsätta under de kommande åren. Under kommande förhandlingar ska parterna enas om hur, vad och när man redovisa, mäta och följa upp klimatåtgärder, hur jämställdhet ska integreras i arbetet, hur förutsättningarna för att genomföra åtgärder ska stärkas och hur klimatfinansiering ska skalas upp och redovisas med mera.

- Det är viktigt att man snabbt kommer överens om en färdplan för att skala upp klimatfinanseringen. Rika länder behöver skärpa sina åtgärder för att sänka utsläppen redan före 2020. Klimatförändringarna drabbar människor redan idag och effekterna kommer bara att bli allvarligare ju längre världens länder drar ut på förhandlingar och åtgärder.

Nästa gång träffas partnerna vid COP22 i Marrakech, Marocko. Då kommer huvudfokus ligga på hur implementering av åtgärder kan stärkas och skyndas på.