Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Melker Dahlstrand

175 länder skrev under Parisavtalet!

På förmiddagen fredagen den 22 april samlades ledare från över 170 av världens länder i New York för att skriva under Parisavtalet om klimatet. ”Det här är ett viktigt symboliskt steg på vägen mot klimaträttvisa”

2016-04-22

Det var under jubel som Parisavtalet antogs i december förra året. Startskottet för ett verkligt globalt samarbete kring klimatfrågan. Idag var det så dags att skriva under avtalet under ceremonin i FN:s högkvarter i New York. 

- Det är väldigt glädjande att över 170 länder skriver under direkt. Nu kan länderna inte backa. Undertecknandet är första steget på väg mot ratificering och sedan genomförande, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Genom att underteckna avtalet i New York uttrycker länderna sin avsikt att ratificera avtaletunder de närmaste åren. Fram tills dess är de länder som undertecknat bundna att handla så att de inte motverkar avtalets mål och syfte.

- Nu kan vi kräva av EU och Sverige att de sätter fart på processen att ratificera avtalet. För att inte motverka det Parisavtalet ska uppnå måste också EU och Sverige se över sina mål för utsläppsminskningar och öka sitt stöd till anpassning i fattigare länder. Det länderna har lovat hittills räcker inte för att klara de mål som Parisavtalet sätter upp.

Parisavtalet sätter upp två långsiktiga mål: att världens länder gemensamt ska sträva efter att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under 2 grader, helst under 1,5 grader, och att människors och samhällens förmåga att anpassa sig till klimatförändringar ska stärkas.

För att Sverige ska kunna ratificera Parisavtalet måste det godkännas av riksdagen. Först när Parisavtalet har ratificerats av minst 55 länder, som tillsammans står för minst 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, vinner avtalet laga kraft, och då blir de länder som ratificerat skyldiga att arbeta för att uppfylla avtalet.
- För att upprätthålla förtroendet för arbetet under Parisavtalet krävs å ena sidan ökat stöd från rika länder till fattiga, för att alla länder ska kunna delta aktivt i klimatarbetet, och å andra sidan ökad transparens från utvecklingsländernas sida.

För att nå målen krävs att alla är med och bidrar; företag, enskilda, organisationer, forskare och politiker.
- Men vi som allmänhet kan både dra vårt strå till stacken genom att tänka på hur vi konsumerar och visa politikerna att vi vill se en ambitiösare klimatpolitik.

Läs även debattartikeln: "Nu tar vi nästa steg"