Diakonia - Människor som förändrar världen

Respektera Internationell humanitär rätt (IHL)

Med anledning av konflikten mellan Israel och palestinska beväpnade grupper har Diakonias resurscenter för Internationell humanitär rätt (IHL) gjort ett uttalande. I detta påminner vi om grundprinciperna i den internationella humanitära rätten och vädjar om ett omedelbart eld upphör.

2014-07-13

Partnerna måste respektera IHL

Förutom det oerhört tragiska i att liv går till spillo så är Diakonia djupt oroade över de pågående brotten mot internationell humanitär rätt samt bristen på ansvarsutkrävande. Parterna i konflikten måste respektera den internationella humanitära rätten i alla situationer.

Till Diakonias webbplats IHL Resource Center där du kan läsa hela uttalandet (på engelska)