Diakonia - Människor som förändrar världen

Rapport från Charter4Change

Årsrapporten från Charter4Change finns nu att läsa på vår sajt. Charter4Change arbetar för att stärka lokala organisationers finansiering. Lokala organisationer är oftast först på plats vid en katastrof och deras arbete är livsavgörande, men de får i dag bara en mycket liten andel av pengarna som går till humanitärt bistånd. Det vill Diakonia och Charter4Change ändra på.

2017-07-12

– Vi vet av egen erfarenhet att lokala organisationer oftast är först på plats vid en katastrof. Ändå får dessa organisationer globalt inte mer än 0,2 procent utav det samlade humanitära biståndet, säger Linda Hammarberg. 

– Tillsammans med den lokala befolkningen är lokala organisationer livsviktiga för att stärka det lokala samhällets kapacitet och motståndskraft att stå emot och hantera framtida kriser av olika slag.  

 Det är därför Diakonia skrivit under ”Charter4Change” som är ett gemensamt åtagande mellan en rad organisationer. Genom att skriva under åtar sig organisationerna bland annat att öka direktfinansieringen till organisationer i syd som arbetar med humanitärt arbete och att kanalisera minst 20 procent av egna humanitära medel till lokala organisationer.