Diakonia - Människor som förändrar världen

Protester i Paraguay mot grundlagsändring

Våldsamma kravaller bröt ut i Paraguays huvudstad Asunción när folket protesterade mot den grundlagsförändring som ska tillåta sittande presidenten Cartes att bli omvald. Protesterna visar att folket är på sin vakt mot nya diktaturliknande situationer och flera av våra samarbetsorganisationer arbetar för ett aktivt demokratiskt deltagande.

2017-04-24

Folkets protester mot hemliga grundlagsändringar

Den 31 mars utbröt våldsamma kravaller i Paraguays huvudstad Asuncion. Kongressen sattes i brand, en ung lokalpolitiker sköts till döds av polisen och hundratals demonstranter greps när de protesterade mot ett förslag om förändring i grundlagen som tillåter den sittande presidenten Horacio Cartes att bli omvald. Omröstningen om lagförslaget skedde i hemlighet i senaten och skapade starka reaktioner från det liberala opositionspartiet.

Landets konstitution infördes 1992, efter 35 års diktatur. Enligt denna får en president bara sitta på sin post under en femårsperiod.

Folket på sin vakt

Det inträffade är komplext då konflikten inte endast berör den sittande presidenten utan även den socialistiske ex-presidenten Fernando Lugo, som på grund av sina politiska reformer till förmån för landets fattiga och ursprungsbefolkningar under sin mandatperiod var i ständig konflikt med landets ekonomiska elit. Lugo som till följd av en militär insatts avsattes i en politisk kupp år 2012 har nu varit en viktig kraft i att få igenom en ny grundlag för att han ska tillåtas ställa upp i valet 2018.

Vikten av ett aktivt demokratiskt deltagande

Korruption och desinformation är stora problem i Paraguay. Flera av Diakonias partners arbetar därför med att öka befolkningens medvetande om landets historiska kontext samt vikten av ett aktivt demokratiskt deltagande. Detta innebär att de genomför undersökningar, skriver rapporter och artiklar för att människor ska förstå hur dagens komplexa situation har sina rötter i diktaturen och den extremt ojämna fördelningen av resurser som råder i landet sedan deccenium.

Efter händelserna den 31 mars kräver våra partner att staten ta sitt ansvar i att försvara landets demokratiska rättigheterna. Detta gäller såväl transparens i valprocesser samt att en ordentlig utredning görs av det övervåld som polisen fortsätter att bruka vid demonstrationer, vilket denna gång ledde till den unga lokalpolitikerns död, samt att landets sköra demokratiska situation uppmärksammas internationellt för att sätta press på de ansvariga institutionerna.

Läs mer:
Al Jazeera - Paraguay delays election vote
NBC-news Paraguay protesters set fire congress
Telesurtv Paraguay President Withdraws from Election