Diakonia - Människor som förändrar världen
Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare, fick ta emot checkarna på 20 respektive 6 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare, fick ta emot checkarna på 20 respektive 6 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Foto: Postkodlotteriet

PostkodLotteriet delar ut 26 miljoner till Diakonia

Den 14 mars hölls den årliga utdelningen till PostkodLotteriets förmånstagare. Diakonia fick hela 20 miljoner kronor i basstöd och ytterligare sex miljoner kronor till ett specialprojekt med fokus på jämställdhet i Burma/Myanmar.

2016-03-16

- Vi är så glada. Basstödet från Postkodlotteriet är otroligt viktiga pengar för vår verksamhet eftersom vi får prioritera och använda dem där behoven är som störst, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Bo Forsberg menar att PostkodLotteriet har förstått hur biståndsverksamheten fungerar.
- De brukar säga att ”Vi är proffs på det vi gör, och ni är proffs på det ni gör.” Därför är det fint att få fortsatt förtroende.

Under åren har pengar från PostkodLotteriet bland annat finansierat projekt i Nicaragua som främjar och försvarar de mänskliga rättigheterna av ursprungsbefolkningen på den karibiska kusten, i Sri Lanka som arbetar med barns rättigheter och i Libanon som jobbar med ungdomar. 

Utöver de 20 miljonerna i basstöd fick Diakonia även 6 miljoner till ett specialprojekt i Burma/Myanmar som nu ska starta under sommaren 2016. I projektet kommer vi bland annat att jobba med jämställdhet genom stödja lokalt arbete kring  könsroller, mot våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor i den krigsdrabbade delstaten Kachin ska kunna skaffa sig en egen inkomst så att de inte behöver hamna i händerna på människosmugglare.

­­- Att vi nu kan fokusera ordenligt på  kvinnor och jämställdhet känns väldigt bra. Det är de väl investerade biståndspengar. Kvinnor kommer vara de som förändrar världen, säger Bo Forsberg.

Sedan PostkodLotteriets start 2005 har de genererat 7,2 miljarder kronor till den ideella sektorn i Sverige. I år var den totala utdelningen 1,1 miljarder.

- År 2015 präglas av stort engagemang. Engagemang för att fylla PostkodLotteriet med bättre erbjudanden till kunderna men också det enorma engagemang som PostkodLotteriets förmånstagare visat upp. Framförallt tänker jag på den mobilisering vi såg i samband med flyktingkrisen. I utmanande tider som denna blir det tydligt hur viktiga de ideella organisationerna är för att vårt samhälle ska fungera väl, säger Cecilia Bergendahl, Managing Director för Novamedia Sverige och Lotteriföreståndare för Svenska PostkodFöreningen.